Steeds meer monitors regionale economie
27 oktober 2016
Topsectoren: meerderheid innovatie gaat over sectoren heen
7 november 2016
Laad alles

Snelle groeiers in Nederland van bovengemiddeld belang

Van de Nederlandse ondernemingen met 10 of meer werkzame personen is bijna 10% een snelle groeier. Daarmee scoort Nederland net iets beter dan het Europees gemiddelde, blijkt uit cijfers van Eurostat.

In Nederland is 9,6% van de ondernemingen met 10 of meer werknemers te kwalificeren als een snelle groeier (drie opeenvolgende jaren banengroei van 10% of meer). Op Europees niveau gaat het om 9,2% van de bedrijven. Koplopers als het gaat om snelle groeiers zijn Malta (13,7%), Groot-Brittannië (12,9%) en Letland (12,8%). De sector informatie en communicatie levert in de EU de meeste snelle groeiers op: 15% van de ondernemingen (met 10 of meer werknemers) is een snelle groeier. Daarna volgen de zakelijke dienstensector (12,7%) en transport en opslag (11%).

Bij de 5.631 Nederlandse snelle groeiers werkten in 2014 677.815 mensen, 16,8% van het totale personeelsbestand van de bedrijven met 10 of meer werknemers. Het Europees gemiddelde is 13%. De Nederlandse snelle groeiers zijn daarmee van bovengemiddeld belang voor de Nederlandse economie.

Uit gedetailleerdere cijfers van het CBS blijkt dat het aantal werknemers bij snelle groeiers tussen 2011-2014 is toegenomen met ruim 286.000. Dat is inclusief overnames; de autonome werkgelegenheidsgroei bedroeg 217.000. Dat staat in schril contrast met het banenverlies voor de economie als geheel, waar in dezelfde periode 179.000 banen verloren gingen. Nederlandse snelle groeiers zijn met name te vinden in de sectoren handel en zakelijke dienstverlening.

Uit internationaal vergelijkend ondernemerschapsonderzoek komt onveranderlijk naar voren dat high growth firms van groot belang zijn voor de economie. Zelfs in periodes van recessie zorgen ze voor banengroei. Ze komen ook in alle sectoren voor, en niet per sé in hoogtechnologische bedrijfstakken. Voor beleidsdoeleinden legt het ministerie van EZ de lat zelfs nog wat hoger: snelle groeiers moeten drie jaar aaneengesloten een groei laten zien van 20%. Daaraan voldoet 3,1% van de Nederlandse bedrijven.

Comments are closed.