Meerderheid zzp’ers heeft ook andere inkomsten
5 januari 2018
Investeringen in de regio’s
7 januari 2018
Laad alles

Aandeel startups in crowdfunding neemt af

DORDRECHT – Bij crowdfunding wordt al snel gedacht aan de financiering van startups, toch zijn het juist vooral volwassen bedrijven die in Nederland gebruik maken van deze vorm van financiering, zo laat een nieuw rapport van Crowdfundmarkt zien. Regionaal is crowdfunding nergens in Nederland zo populair is als in Zuid-Holland. De omvang van de totale markt steeg van € 170 mln in 2016 naar € 223 mln in 2017, meldt Crowdfundingcijfers.nl.

In 2016 waren nog 40,7% van de crowdfundprojecten onderdeel van startups (bedrijven niet ouder dan twee jaar). In 2017 was dit percentage gedaald naar 32,1%. Volwassen bedrijven (bedrijven die ouder zijn dan vijf jaar) zagen hun aandeel daarentegen stijgen van 41,8% in 2016 naar 50,3% in 2017. Meer dan de helft van de gecrowdfunde projecten is dus van volwassen bedrijven. Ook als er gekeken wordt naar het financiële marktaandeel staan volwassen bedrijven boven startups, al is het verschil hier met 44,7% voor volwassen bedrijven en 38,6% voor start-ups in 2017 minder groot. Er gaat dus niet zozeer minder geld naar startups, er zijn wel relatief meer projecten van volwassen bedrijven.

Dit blijkt ook uit de cijfers: in 2017 zijn het aantal crowdfundingplatformen, de marktomvang en het aantal projecten wederom toegenomen. De 50 AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen zorgden volgens Crowdfundmarkt – een crowdfundbroker – in 2017 voor een marktomvang van € 182,5 mln. Deze markt van crowdfinance is verdeeld over 1.470 projecten. De gemiddelde omvang per project is gedaald naar € 124.000. Durfkapitaal (crowdfunding via aandelen of converteerbare leningen) zit in de lift maar legt het nog altijd af tegen leningen. Net als in 2015 en 2016 worden in 2017 de meeste projecten aangeboden in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. In Flevoland zijn de projecten opvallend groot en in Zeeland ligt de aangeboden rente van 7,4% duidelijk onder het landelijke gemiddelde van 8,4%. In Limburg en Overijssel liggen de aangeboden rentes juist boven het landelijk gemiddelde.

Crowdfunding voor bedrijven populairder

Crowdfunding agency Douw en Koren monitort al enige jaren de totale omvang van de crowdfundingsmarkt, via Crowdfundingcijfers.nl. De totale omvang van crowdfunding groeide van € 170 mln in 2016 naar € 223 in 2017. Daarvan ging in 2017 € 193 mln naar ondernemingen (2016: € 141 mln). Het aandeel crowdfunding voor bedrijven groeide derhalve van 83 naar 86%. De gemiddelde omvang van een commercieel project steeg van € 80.500 in 2016 naar € 102.000 in 2017. Crowdfunding voor consumentenleningen is nagenoeg van de radar verdwenen. Voor creatieve en voor maatschappelijke projecten groeit het opgehaalde bedrag nog wel, van € 24,4 mln naar € 27,7 mln.

Comments are closed.