€ 200 mln voor regiodeals tot 1 sept
13 juni 2018
Werkgevers moeten krapte zelf oplossen
18 juni 2018
Laad alles

Aantrekkelijkheid Zuid-Holland blijft achterlopen

ROTTERDAM – Zuid-Holland moet meer investeren in het woningaanbod, de publieke ruimte en hoogwaardige voorzieningen om op gelijke hoogte te komen met het nationaal gemiddelde. De Zuid-Hollandse arbeidsmarkt beweegt traag: die begon pas vorig jaar aan te trekken, terwijl het economisch herstel gelijktijdig met de rest van Nederland inzette. 

Dat staat in de pas verschenen Regiomonitor 2018 voor de provincie Zuid-Holland. De gemiddelde jaarlijkse economische groei over de periode 2014-2017 kwam uit op 2,2%, vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde en dat van twintig grootstedelijke regio’s in Europa. Toch ligt het onder de ambitie van Zuid-Holland zelf. Dat wil bij de top vijf van snelstgroeiende Europese regio’s horen, en die groeiden gemiddeld 3,4% per jaar.

De groei wordt volgens de onderzoekers afgetopt door het gebrek aan hoger opgeleiden. De werkloosheid is fors gedaald, van 8,3% in 2014 naar 6,9% in 2016, maar blijft hoog in nationaal en Europees perspectief.

Hoewel kennisinstellingen én bedrijven een inhaalslag hebben gemaakt bij R&D-uitgaven, blijven vooral private R&D-bestedingen achter. Ook wordt een gebrek aan synergie tussen innoverende bedrijfstakken gesignaleerd. Startups manifesteren zich vooral in Rotterdam, Delft en Leiden, snelle groeiers zijn met name sterk in Rotterdam. Met een jaarlijkse kapitaalinstroom van € 30 mln blijft er nog groeipotentieel bij startups onderbenut.

Comments are closed.