CBS Conjunctuurklok: groeiversnelling arbeidsmarkt en economie
16 oktober 2017
UWV: Banengroei in alle regio’s
18 oktober 2017
Laad alles

Groeiende winstgevendheid leidt tot afname financieringsbehoefte bedrijven

DEN HAAG – De externe financieringsbehoefte van het MKB daalt terwijl tegelijkertijd de investeringen van bedrijven sterk stijgen, blijkt uit de financieringsmonitor van 2017, opgesteld door Panteia. In het MKB wordt een kwart van de aanvragen afgewezen.

Van de bedrijven met minimaal twee werkzame personen heeft 30% zich in 2016 georiënteerd op het verkrijgen van externe financiering. Grote bedrijven gaan hier eerder naar op zoek dan kleine en middelgrote bedrijven en bedrijven die in 2016 winstgevend waren gaan bovengemiddeld vaak op zoek naar financiering, waarschijnlijk voor investeringen die gericht zijn op expansie. Grote en middelgrote bedrijven stappen voornamelijk naar de bank voor financiering, voor micro- en kleine bedrijven wordt crowdfunding steeds belangrijker.

85% van de bedrijven die een financieringsaanvraag gedaan hebben, krijgen deze ook daadwerkelijk toegewezen. Micro- en kleinbedrijven krijgen vaker nul op het rekest dan het midden- en grootbedrijf.  Van de aanvragen door micro- en kleinbedrijven wordt resp. 34% en 24% afgewezen; het aandeel afwijzingen ligt voor het middenbedrijf op 6% terwijl een aanvraag van een grootbedrijf altijd werd toegekend. Voor het totale MKB blijkt dat dat 76% van de aanvragen goedgekeurd wordt. De meest genoemde redenen voor afwijzing van een aanvraag zijn een te hoog risico en een gebrek aan solvabiliteit.

De verwachting is dat de financieringsbehoefte van het MKB in de toekomst zal afnemen. Dit komt waarschijnlijk door de verbeterde winstgevendheid van bedrijven waardoor investeringen uit eigen zak gefinancierd kunnen worden. Bedrijven die wel zoeken externe financiering, doen dat vooral om te kunnen groeien.

Comments are closed.