2 september 2016

Vlerick Business School: Start-ups succesvoller met internationale investeerder

Een goed netwerk is belangrijk, maar een te goed netwerk kan tegen je werken. Onderzoek van de Vlerick Business School in Gent laat zien dat buitenlandse venture capital investeerders betere beslissingen nemen dan binnenlandse investeerders, bij de keuze tussen doorinvesteren en afbouwen van investeringen. Juist door de grotere afstand en de mindere binding met de betrokken onderneming kijken buitenlandse investeerders meer objectief. Dat is niet alleen goed voor het rendement […]
2 september 2016

Rabobank ziet verruiming financieringsmogelijkheden voor het MKB

De Rabobank ziet financieringsmogelijkheden voor het MKB verruimen, en vooral veelzijdiger worden. Zowel het aanbod van traditionele financiering (bancair krediet) als van alternatieve financieringsvormen (venture capital, factoring, leasing, crowdfunding, kredietunies). De lage rente draagt er aan bij dat zowel particuliere als institutionele beleggers een grotere belangstelling hebben om leningen in vorm dan ook, aan het MKB, te verschaffen. publicatie:  Leontine Treur & Lisette van der Hei, Diversiteit financieringslandschap neemt toe, […]
2 september 2016

Eurostat: Meerderheid bedrijven in de EU innoveert op een of andere manier

Het statistisch bureau Eurostat van de EU concludeert dat een kleine meerderheid van de bedrijven in het EU-gebied innovatief bezig is. Bron: Eurostat, 2015, Smarter, greener, more inclusive?
2 september 2016

RON: Bedrijven in Noord-Brabant vooraan in WBSO-toekenning

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland rapporteert over het gebruik van op Onderzoeks- en Ontwikkeling gerichte stimuleringsinstrumenten. Bedrijven in de Provincie Noord-Brabant zijn de meest intensieve gebruikers van de loonkostensubsidie WBSO en de fiscale faciliteit RDA. Per 2015 zijn WBSO en RDA samengevoegd onder de naam WBSO. Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland 2016, Focus op speur en ontwikkelingswerk – WBSO en RDA in 2015, blz. 12.    
2 september 2016

RON: 23.000 bedrijven gebruiken de WBSO

WBSO is een van kerninstrumenten van het ministerie van Economische Zaken om Speur- en Ontwikkelingswerk te bevorderen. 23.000 bedrijven maken er gebruik van: Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland 2016, Focus op speur en ontwikkelingswerk – WBSO en RDA in 2015, blz. 4.