Nieuw fonds voor life science-startups in Gelderland
16 maart 2018
€ 130 mln voor Brainport uit regiofonds
17 maart 2018
Laad alles

Bedrijven roepen gemeenten op tot samenwerking

De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom moeten ophouden met elkaar te beconcurreren. In plaats daarvan moeten ze samenwerken om de regionale economie en het leefklimaat te verbeteren. Vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven, onderwijs- en zorginstellingen roepen de gemeenten aan de vooravond van de raadsverkiezingen daartoe op in een manifest. 

De oproep is een initiatief van de voorzitters van ROC West-Brabant, Bravis Ziekenhuis, de Brabantse Ontwikkel Maatschappij, Rabobank Zuidwest-Brabant, VNO-NCW Roosendaal, VNO-NCW Brabantse Wal en Perficio Adviseurs. De opstellers signaleren dat Bergen op Zoom en Roosendaal weliswaar ieder hun eigen identiteit hebben, maar dat het gebrek aan gezamelijk optreden leidt tot achterblijvende groei. “In Oost-Brabant (Eindhoven, Helmond) zien we hoe het anders kan. Deze regio ontwikkelt zich in een zeer hoog tempo door en trekt daarmee kapitaal en aandacht.” Vooral het wegtrekken van jongeren naar Breda of Rotterdam voor studie en werk baart de initiatiefnemers zorgen. Concreet vragen de opstellers om in de coalitieprogrammas van beide‘steden een gezamenlijk opgestelde paragraaf op te nemen over samenwerking en collectieve ambities. Vanuit economisch oogpunt vragen de opstellers niet alleen om bedrijventerreinen maar ook om woonvoorzieningen en een goed arbeidsaanbod.

Uit de pas verschenen gezamenlijke economische barometer van de twee gemeenten blijkt dat de werkgelegenheid wel herstelt, maar nog niet op het pré-crisisniveau is. De sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom (2014) en van Philips Lighting in Roosendaal (2015) leidden tot het verlies van meer dan 1.500 directe banen. Philip Morris heeft een deel van de productie echter weer opgestart.

Comments are closed.