Gazelles: 0,25% Nederlandse starters groeit snel
8 november 2016
Proefschrift: Wat doen incubators eigenlijk?
14 november 2016
Laad alles

Blog: regionaal beleid is haute couture

Lost in concepts: beleidsadviseurs hadden er regelmatig last van tijdens de summit day van de internationale conferentie over innovatieve clusters, die dezer dagen plaatsvindt in Eindhoven – een van de erkende topclusters van Nederland. Het toppunt van verwarring trad op tijdens de wetenschappelijke discussie tussen professoren van Harvard, Universiteit Utrecht en Polytechnique Lausanne, over respectievelijk ouderwets clusterbeleid, related variety en smart specialisation strategy. Wie zijn politiek bestuurder adequaat wil adviseren, kan uit veel vaatjes tappen maar ziet soms door de regionaal-economische concepten het entrepreneurial bos niet meer. Want voor wie doe je het allemaal? Voor die zeldzame ondernemers die van zero naar unicorn gaan, aldus de directeur van Cambridge Networks, Claire Ruskin. Zij zorgen voor nieuwe banen, voor vernieuwing van de regionaal-economische basis. Hun succes trekt weer ambitieuze ondernemers aan, of zorgt voor kansrijke spinoffs. Ruskins recept voor het succesvolle high-tech cluster in en rond Cambridge leek verrassend eenvoudig. Hoewel de basis voor het succes vijftig jaar geleden werd gelegd met versoepeling van het lokale ruimtelijk beleid, waardoor meer vastgoedontwikkeling mogelijk werd, beslaat het huidige instrumentarium alle beleidsvelden: excellent onderwijs en research, aantrekkelijk zijn voor ambitieus talent, beschikbaarheid van verschillende soorten groeikapitaal, de echte beïnvloeders aan tafel die verder willen kijken dan hun eigen bedrijfstak. De kleine schaal van Cambridge werkt juist mee: er heerst vertrouwen. Een succesvol cluster is een compleet ecosysteem, wilde ze maar zeggen. De hoogleraren, hoe onderscheidend hun concepten ook worden gepresenteerd in wetenschappelijke journals, deelden wel degelijk een aantal uitgangspunten. Regionaal-economische vernieuwing moet van onderop komen, van de ondernemers die over de grenzen van hun kennis, businessmodel en bedrijfstak willen gaan. En regionaal-economisch beleid is haute couture, maatwerk, voortbouwend op bestaande lokale en regionale assets.

Oef … ondernemers je regionale strategie mee laten schrijven. Niet automatisch succesvolle buitenlandse voorbeelden kopiëren. Onderwijs en kapitaalverstrekkers bijschakelen. Een aantrekkelijke woon- en werkomgeving realiseren. Dacht je klaar te zijn met investeren in vastgoed, bereikbaarheid en innovatiefondsen, blijkt regionaal-economisch beleid veel complexer. Yep. Of zoals Dominique Foray, de “founding father” van de smart specialization strategy, het in Eindhoven zei: ik heb nooit beweerd dat het confectie was.

Comments are closed.