“Grote bedrijven profiteren te weinig van handelsdiplomatie”
19 januari 2018
Zelfstandige tak Van Lanschot Kempen haalt € 135 mln op
25 januari 2018
Laad alles

Brainport Eindhoven vraagt € 170 mln uit regiofonds

EINDHOVEN – Brainport, de regio rondom Eindhoven, vraagt een bijdrage van bijna € 170 mln uit het nieuwe regionaal fonds van het kabinet. Zelf legt de regio ruim € 200 mln in. De grootste bijdrage, € 78 mln, wordt gevraagd voor investeringen in het vestigingsklimaat. Als technologieregio moet Brainport concurreren met onder meer München, Cambridge, Taiwan en regio’s in China. Om de regio aantrekkelijk te maken en te houden voor internationale kenniswerkers, wil Brainport allereerst investeren om op gelijk niveau te komen. Daarvoor moet er onder meer worden geïnvesteerd in sport- en congresvoorzieningen, en culturele voorzieningen zoals een design district, een Eindhoven Museum en Evoluon 2.0 als lab voor Dutch design en digitale cultuur. Van het Rijk wordt hiervoor € 78 mln gevraagd, zelf betaalt de regio € 74 mln.

Een bedrag van € 65 mln wordt gevraagd voor onderzoeksfaciliteiten. Daaronder vallen het Photonic Integrated Center, waarvoor al langer wordt gelobbyd door drie provincies, en de Eindhoven Engine waar kennisinstellingen en bedrijven toegepast onderzoek zullen doen. Dit is gemodelleerd naar het project waarbij eerder de TU/e, DAF en toeleverende bedrijven samenwerkten aan de eerste hybride elektrische vrachtwagen. Tenslotte wordt € 25 mln gevraagd om talent aan te trekken en te behouden, maar ook op te leiden.

Brainport Actieagenda

Het nieuwe kabinet heeft een fonds van € 900 mln gevormd voor investeringen in regionaal-economische concurrentiekracht. Eerder deze maand diende Zeeland in dit kader al een voorstel in ter hoogte van € 90 mln. Brainport heeft de afgelopen jaren een versterkte lobby ingezet om erkend te worden als economisch kerngebied. Daarin slaagde de regio in 2016. In de aanloop naar de Kamerverkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie legde de regio de Brainport Nationale Actieagenda op tafel, waarin publieke investeringen worden gevraagd ter hoogte van € 8,3 mrd tot en met 2021.

Comments are closed.