Recordaantal banen en vacatures
4 juni 2018
MKB vindt weg naar innovatiesubsidies
6 juni 2018
Laad alles

Campussen houden sterke groei van bedrijven niet bij

AMSTERDAM – Nederland telt 35 ‘echte’ campussen waar sprake is van samenwerking tussen kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven. De aantal arbeidsplaatsen bedraagt 163.000. Van de (bijna) volwassen campussen telt het Utrecht Science Park met 26.000 de meeste banen, terwijl Kennispark Twente de meeste bedrijven telt. 

Dat blijkt uit een analyse van Buck Consultants in opdracht van het ministerie van EZ en de samenwerkende kennissteden. Voor de analyse werden 82 campusinitiatieven beoordeeld. Daarvan werden er 35 gekwalificeerd als ‘echte’ campus. Tien daarvan zijn ‘volwassen’, zeven bevinden zich in de groeifase. Ten opzichte van de vorige meting in 2014 zijn Campus Groningen en TU/e Science Park doorgegroeid naar een volwassen fase. Op de zeventien (bijna) volwassen campussen zijn ruim 2.200 bedrijven gevestigd, met meer dan 47.000 werknemers, een groei van 22% sinds 2014. Dat ligt fors hoger dan de 6% gemiddelde werkgelegenheidsgroei voor de totale economie in deze steden.

Volgens Buck zijn de campusorganisaties nog niet goed in staat om de snelle groei van het aantal bedrijven te managen. Campusvastgoed en -faciliteiten worden in Nederland nog onvoldoende beschouwd als volwaardige beleggingscategorie, waardoor er relatief weinig private beleggers voor zijn. Publieke investeringen, bijvoorbeeld via een campussenvastgoedfonds, zijn een noodzakelijk alternatief. Ook moet worden geïnvesteerd in bereikbaarheid. Daarnaast wordt nog niet het maximale gehaald uit het innovatie- en businesspotentieel: op elke campus zijn meer business developers nodig om onderzoek en zakelijk talent aan elkaar te koppelen, eventueel ondersteund met een nationaal opleidingsprogramma. Tenslotte pleiten de consultants voor betere samenwerking tussen regionale organisaties en de ministeries van EZ, Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur.

Comments are closed.