19 juli 2017

PBL: Verschillen tussen Nederlandse regio’s vragen om verschillend beleid

DEN HAAG – Binnen Nederland zijn er grote verschillen tussen regio’s als het gaat om economische ontwikkeling en kwaliteit van het woon-/werkklimaat. Die verschillen vragen om differentiatie in beleid. De regio Amsterdam staat aan de top van de hiërarchie maar vooral regio’s aan de snelweg A2 lopen snel in.
28 juli 2017

‘Verbindend leiderschap nodig in regio’s’

GRONINGEN – Voor effectieve regionaal-economische samenwerking zijn vormen van leiderschap nodig die zich weinig aantrekken van grenzen tussen organisaties, sectoren, kennisdomeinen of regio’s. Dat kán spanning opleveren tussen top-down en horizontaal samenwerken, maar dat hoeft niet.
18 augustus 2017

Directeur Brainport legt functies neer

EINDHOVEN – Imke Carsouw legt haar functies als algemeen directeur van Brainport Development en als directeur van de stichting Brainport per direct neer wegens dringende persoonlijke omstandigheden. Adjunct-directeur Joep Brouwers neemt de posities tijdelijk waar.
21 januari 2018

Brainport Eindhoven vraagt € 170 mln uit regiofonds

EINDHOVEN – Brainport, de regio rondom Eindhoven, vraagt een bijdrage van bijna € 170 mln uit het nieuwe regionaal fonds van het kabinet. Zelf legt de regio ruim € 200 mln in. De grootste bijdrage, € 78 mln, wordt gevraagd voor investeringen in het vestigingsklimaat. 
21 mei 2018

Kort nieuws regio Zuid

Salvia * Salvia BioElectronics uit Eindhoven heeft € 1,3 mln opgehaald bij een syndicaat voor ontwikkeling van een minimaal-invasieve neuromodulatietherapie. Het syndicaat onder leiding van de BOM en Thuja Capital Healthcare Seed Fund II bestond daarnaast uit RVO en de oprichters en medewerkers van Salvia. NightBalance – Philips koopt de Delftse digitale slaaptrainer NightBalance, opgericht in 2009 als spinoff van de TU Delft. Financiële details zijn niet bekend gemaakt. Xilloc […]