10 november 2016

Blog: regionaal beleid is haute couture

Lost in concepts: beleidsadviseurs hadden er regelmatig last van tijdens de summit day van de internationale conferentie over innovatieve clusters, die dezer dagen plaatsvindt in Eindhoven – een van de erkende topclusters van Nederland. Het toppunt van verwarring trad op tijdens de wetenschappelijke discussie tussen professoren van Harvard, Universiteit Utrecht en Polytechnique Lausanne, over respectievelijk ouderwets clusterbeleid, related variety en smart specialisation strategy. Wie zijn politiek bestuurder adequaat wil adviseren, […]
21 november 2016

MinEZ biedt MKB-fondsen garantie

DEN HAAG – Het ministerie van Economische Zaken heeft garantieovereenkomsten gesloten met twee nieuwe aanbieders van MKB-financiering. De eerste garantieovereenkomst, ter waarde van € 31 mln, betreft een fonds van FundIQ voor het verstrekken van achtergestelde leningen aan het MKB. FundIQ richt zich op ondernemers met een kredietbehoefte van € 250.000 tot € 2,5 mln. De tweede overeenkomst werd gesloten met DBS2 Factoring, dat via debiteurenfinanciering de facturatie verzorgt voor […]
30 november 2016

MKB blijft leunen op bancair krediet

AMSTERDAM – Voor Nederlandse bedrijven blijft bancair krediet de belangrijkste vorm van financiering met vreemd vermogen: dit vormt 80% van de financiering aan het MKB, aldus De Nederlandse Bank. In het MKB groeit het aandeel van alternatieve financieringsvormen wel, maar het blijven nichemarkten.
7 december 2016

Regional Ecosystem Scoreboard online

BRUSSEL – Regio’s in Europa kunnen hun prestaties op het gebied van entrepreneurial ecosystemen nu online monitoren en bekijken hoe zij scoren ten opzichte van het gemiddelde van een groep vergelijkbare regio’s of zelf geselecteerde ‘peer groups’. Het Regional Ecosystem Scoreboard is door de EU online geplaatst.
15 december 2016

Startup Infrastructure Diagram: analysetool voor startup-ecosystemen

DEN HAAG – Om een beeld te krijgen van de compleetheid van een (regionaal, landelijk) startup ecosysteem, heeft adviesbureau Halbe&Koenraads het Start-up Infrastructure Diagram (SID). Hierin zijn alle belangrijke onderdelen en stakeholders opgenomen die onderdeel moeten zijn van een goed startup-ecosysteem.