2 april 2018

Economie Groningen kan door op eigen kracht

AMSTERDAM – De economie van Groningen heeft de gaswinning niet nodig voor groei, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2016 kwam de economische groei uit op 2,2% zonder gaswinning, nadat in 2014 en 2015 al groeicijfers van resp. 1,4% en 2,3% werden bereikt. Met – dalende – gaswinning was er in deze jaren sprake van een krimp van de economie.