1 september 2016

Overheid maakt 1,5 miljard aan investeringen mogelijk

Diverse overheidsregelingen hebben in 2015 voor 1,5 miljard euro aan de aan financieringen in de markt mogelijk gemaakt, die anders niet van de grond waren gekomen. Ruim de helft betreft door de overheid zelf ingezette middelen
2 september 2016

CBS: Een kwart van het middenbedrijf doet ‘officieel’ aan R&D

Het meten van innovativiteit is moeilijk. Vaak wordt gekeken naar uitgaven aan Onderzoeks- en Ontwikkelingswerk (O&O), of naar het aantal personeelsleden dat O&O-werkzaamheden als taak heeft. Bij veel bedrijven in het MKB is er echter geen sprake van aangewezen O&O-personeel, of van een onderscheiden O&O-budget. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet geïnnoveerd wordt. Het gebeurt alleen niet zichtbaar. Deze grafiek onderschat daarom het aantal innovatieve kleine bedrijven. Bron: CBS/Panteia, 2015, De Staat van […]
2 september 2016

RON: 23.000 bedrijven gebruiken de WBSO

WBSO is een van kerninstrumenten van het ministerie van Economische Zaken om Speur- en Ontwikkelingswerk te bevorderen. 23.000 bedrijven maken er gebruik van: Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland 2016, Focus op speur en ontwikkelingswerk – WBSO en RDA in 2015, blz. 4.
2 september 2016

Eurostat: Meerderheid bedrijven in de EU innoveert op een of andere manier

Het statistisch bureau Eurostat van de EU concludeert dat een kleine meerderheid van de bedrijven in het EU-gebied innovatief bezig is. Bron: Eurostat, 2015, Smarter, greener, more inclusive?
2 september 2016

Rabobank ziet verruiming financieringsmogelijkheden voor het MKB

De Rabobank ziet financieringsmogelijkheden voor het MKB verruimen, en vooral veelzijdiger worden. Zowel het aanbod van traditionele financiering (bancair krediet) als van alternatieve financieringsvormen (venture capital, factoring, leasing, crowdfunding, kredietunies). De lage rente draagt er aan bij dat zowel particuliere als institutionele beleggers een grotere belangstelling hebben om leningen in vorm dan ook, aan het MKB, te verschaffen. publicatie:  Leontine Treur & Lisette van der Hei, Diversiteit financieringslandschap neemt toe, […]