7 december 2016

Denemarken favoriete exportbestemming zelfstandig MKB

DEN HAAG – Het MKB (zelfstandig dan wel als onderdeel van een Nederlands of buitenlands concern) neemt in Nederland 62%, oftewel € 190 mrd, van de goederenexport voor zijn rekening. De export door zelfstandige MKB-bedrijven vertegenwoordigt een waarde van ongeveer € 80 mrd. Daarvan is bijna € 60 mrd export van ‘Nederlands product’.
22 december 2016

CBS: grote verschillen regionale groei

DEN HAAG – De economie van Noord-Holland, afgemeten aan het bruto regionaal product (brp), is met 2,8% in 2015 het hardst gegroeid van alle provincies. De totale economie van Nederland groeide dat jaar met 2%, volgens de voorlopige cijfers van het CBS. De vier grote steden presteerden bovengemiddeld.
8 februari 2017

Publiek-private ‘werkplaats’ voor versterking export

DEN HAAG – Bedrijfsleven en overheid gaan in een gezamenlijke ‘werkplaats’ hun export-, investerings- en innovatiebevorderende activiteiten meer op elkaar afstemmen. Hier zullen ook consortia worden voorbereid die zich sterker kunnen manifesteren op buitenlandse groeimarkten of tijdens handelsmissies.
10 februari 2017

Integratie in netwerken helpt noordelijk MKB exporteren

GRONINGEN – Voor een betere exportpositie moet het noordelijk MKB investeren in innovatie en meer integreren in exportgeoriënteerde netwerken. Dat kan goed starten bij identificatie van het internationaliseringspotentieel, het opsporen van marktkansen in het buitenland, het traceren van de relevante netwerken in dat buitenland en de identificatie van bedrijven en instellingen met relevante contacten in die netwerken.
13 april 2017

ING: groeispurt in Eindhoven en Amsterdam

AMSTERDAM – De regio’s Eindhoven en groot-Amsterdam kunnen dit jaar rekenen op een economische groei van resp. 3,4% en 3,2%. ’t Gooi en Flevoland zullen 2,9% groeien, de regio Zwolle groeit 2,8%. ING komt voor de Nederlandse economie uit op +2,2%.