network-play-stone-1237457_1920

7 november 2016

Topsectoren: meerderheid innovatie gaat over sectoren heen

Bijna 60% van de innovatieprojecten die binnen het topsectorenbeleid plaatsvinden, gaan over sectorgrenzen heen. Ook kiezen jonge bedrijven vaker voor deze zogeheten cross-overs tussen topsectoren of tussen topsectoren en niet-topsectoren. Bovendien zijn het vaker MKB’ers die over de sectorgrenzen samenwerken. Dat blijkt uit een nadere analyse van de R&D-programma’s binnen de topsectoren, de topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s). De analyse werd uitgevoerd door RvO Nederland en CBS en betrof […]
10 november 2016

Blog: regionaal beleid is haute couture

Lost in concepts: beleidsadviseurs hadden er regelmatig last van tijdens de summit day van de internationale conferentie over innovatieve clusters, die dezer dagen plaatsvindt in Eindhoven – een van de erkende topclusters van Nederland. Het toppunt van verwarring trad op tijdens de wetenschappelijke discussie tussen professoren van Harvard, Universiteit Utrecht en Polytechnique Lausanne, over respectievelijk ouderwets clusterbeleid, related variety en smart specialisation strategy. Wie zijn politiek bestuurder adequaat wil adviseren, […]
14 november 2016

Proefschrift: Wat doen incubators eigenlijk?

Afgelopen zomer verdedigde  Marijn van Weele zijn proefschrift Unpainting the black box:  exploring mechanisms and practices of start-up incubation aan de Universiteit Utrecht. In het  lijvige boekwerk gaat hij uitgebreid in op wat incubators doen (start-ups bijstaan), hoe ze dat doen (bedrijfsruimte, coaching & training, financiering, toegang tot netwerken), en hoe startende ondernemers daar gebruik van maken. De auteur constateert dat de bestaande incubators te weinig impact hebben. Dat heeft […]
14 november 2016

De stad als biotoop voor innovatie – een helder literatuuroverzicht

Richard Florida is bekend van de creatieve klasse, een sociologische benadering van de stadseconomie. In een recente paper (met Patrick Adler en Charlotte Mellander) legt hij verband tussen de ideeën van Joseph Schumpeter over innovatie en ondernemerschap, de economisch-geografische modellen van (b.v.) David Audretsch en Maryann Feldmann, en de stadseconomie van Jane Jacobs. De auteurs suggereren dat de functie van de stad als marktplaats voor talent en ideeën, essentieel is […]
15 november 2016

Snel groeiende belangstelling voor ecosystemen voor ondernemen

Ecosystemen voor ondernemerschap is een veld in ontwikkeling. Borissenko & Boschma (2016) laten de snelle groei van het aantal publicaties over ecosystemen zien: De auteurs geven ook aan, dat het veld zowel wetenschappelijk als beleidsmatig nog voor de nodige uitdagingen staat. Ze wijzen onder andere op de noodzaak om de causaliteit scherp af te bakenen (wat is oorzaak, wat is gevolg), op het belang van een goede regionale afbakening, en op de […]