21 september 2016

Ondernemers beslissen anders

In een recent proefschrift (verdedigd op 15 september 2016 aan de Universiteit van Amsterdam) wordt systematisch nagegaan of er verschil in denkwijze bestaat tussen ondernemers en managers. Contrair aan de ‘algemene wijsheid’, vindt de auteur er geen verschil van belang waar het gaat om optimisme en zelfoverschatting, en ook zeer beperkte verschillen in  risicohouding. Ondernemers hebben wel een lagere aversie voor verliezen. Verschillen zijn er wel in de wijze waarop ondernemers […]
21 september 2016

Kabinet kondigt ‘Nationale financieringsinstelling’ aan

Het woord ‘ondernemerschap’ komt slechts twee keer in de Miljoenennota 2017 voor, in de samenvatting op bladzijde 10 en in de inleiding op bladzijde 11.Dat zijn weliswaar twee vermeldingen meer dan in 2016, maar is ruimte voor een steviger incorporeren van het fenomeen ondernemerschap in het kabinetsbeleid. Ondernemerschap wordt wél benoemd als een belangrijke en te ondersteunen factor, bij het versterken van het economisch herstel. Het kabinet kondigt nog voor deze zittingsperiode een voorstel […]
4 november 2016

Snelle groeiers in Nederland van bovengemiddeld belang

Van de Nederlandse ondernemingen met 10 of meer werkzame personen is bijna 10% een snelle groeier. Daarmee scoort Nederland net iets beter dan het Europees gemiddelde, blijkt uit cijfers van Eurostat. In Nederland is 9,6% van de ondernemingen met 10 of meer werknemers te kwalificeren als een snelle groeier (drie opeenvolgende jaren banengroei van 10% of meer). Op Europees niveau gaat het om 9,2% van de bedrijven. Koplopers als het […]
8 november 2016

Gazelles: 0,25% Nederlandse starters groeit snel

Van de 161.000 bedrijven die in 2010 in Nederland zijn opgericht, maakten er 410 tot 2016 zo’n snelle groei door dat ze het label ‘gazelle’ verdienen. Dat is 0,25% van het totaal aantal starters. De meeste gazelles zijn te vinden in de uitzendbranche en de horeca. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Om tot gazelle te worden gekroond, moet een jong bedrijf binnen vijf jaar na oprichting een snelle […]
10 november 2016

Blog: regionaal beleid is haute couture

Lost in concepts: beleidsadviseurs hadden er regelmatig last van tijdens de summit day van de internationale conferentie over innovatieve clusters, die dezer dagen plaatsvindt in Eindhoven – een van de erkende topclusters van Nederland. Het toppunt van verwarring trad op tijdens de wetenschappelijke discussie tussen professoren van Harvard, Universiteit Utrecht en Polytechnique Lausanne, over respectievelijk ouderwets clusterbeleid, related variety en smart specialisation strategy. Wie zijn politiek bestuurder adequaat wil adviseren, […]