21 september 2016

Ondernemers beslissen anders

In een recent proefschrift (verdedigd op 15 september 2016 aan de Universiteit van Amsterdam) wordt systematisch nagegaan of er verschil in denkwijze bestaat tussen ondernemers en managers. Contrair aan de ‘algemene wijsheid’, vindt de auteur er geen verschil van belang waar het gaat om optimisme en zelfoverschatting, en ook zeer beperkte verschillen in  risicohouding. Ondernemers hebben wel een lagere aversie voor verliezen. Verschillen zijn er wel in de wijze waarop ondernemers […]
21 september 2016

Kabinet kondigt ‘Nationale financieringsinstelling’ aan

Het woord ‘ondernemerschap’ komt slechts twee keer in de Miljoenennota 2017 voor, in de samenvatting op bladzijde 10 en in de inleiding op bladzijde 11.Dat zijn weliswaar twee vermeldingen meer dan in 2016, maar is ruimte voor een steviger incorporeren van het fenomeen ondernemerschap in het kabinetsbeleid. Ondernemerschap wordt wél benoemd als een belangrijke en te ondersteunen factor, bij het versterken van het economisch herstel. Het kabinet kondigt nog voor deze zittingsperiode een voorstel […]
27 oktober 2016

Steeds meer monitors regionale economie

Steeds meer regio’s in Nederland publiceren eigen dashboards met indicatoren over de eigen regionale economie. De Radboud Universiteit ontwikkelde de Kwartaalbarometer voor The Economic Board (regio Arnhem-Nijmegen). De Amsterdam Economic Board publiceert in haar dashboard de stand van drie typen indicatoren: groei, innovatie en leefbaarheid. De Radbouduniversiteit en VNO-NCW Arnhem-Nijmegen startten deze zomer een doorlopend onderzoek naar de staat van de regionale economie, in samenwerking met The Economic Board en […]
10 november 2016

Blog: regionaal beleid is haute couture

Lost in concepts: beleidsadviseurs hadden er regelmatig last van tijdens de summit day van de internationale conferentie over innovatieve clusters, die dezer dagen plaatsvindt in Eindhoven – een van de erkende topclusters van Nederland. Het toppunt van verwarring trad op tijdens de wetenschappelijke discussie tussen professoren van Harvard, Universiteit Utrecht en Polytechnique Lausanne, over respectievelijk ouderwets clusterbeleid, related variety en smart specialisation strategy. Wie zijn politiek bestuurder adequaat wil adviseren, […]
23 november 2016

Regionale kennisdriehoeken gevormd door lokale omstandigheden

UTRECHT – De samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven in regio’s wordt sterk bepaald door lokale institutionele factoren: historisch gegroeide patronen in governance en leiderschap, en rol en positie van een coördinerende organisatie. Dit komt naar voren uit een studie van prof. dr Erik Stam e.a. in opdracht van de OECD. Voor de analyse zijn drie Nederlandse regio’s bekeken vanuit het perspectief van het entrepreneurial ecosysteem: Metropoolregio Amsterdam, Twente en […]