29 april 2018

Rijk wordt aandeelhouder in Zeeuws investeringsfonds

DEN HAAG – Het ministerie van EZK stort € 6,5 mln in het Investeringsfonds Zeeland BV en verwerft hiermee een aandelenbelang van 47,3%. Met de storting krijgt het Investeringsfonds Zeeland een totale omvang van € 13,75 mln.