DRENTHE

Macro-economie en ondernemerschap

Drenthe heeft een pittige periode achter de rug, met een periode van krimp die in 2009 begon. Voor 2017 rekent het CBS in Drenthe met een economische groei van 2,4%, 0,4%-punt boven de groei over 2016 maar onder het landelijke groeicijfer van 3,2% In de regio Emmen zette de krimp al in 2008 in. Deze regio wist in 2014 weer op te krabbelen, maar moest een jaar later weer een (kleine) krimp incasseren. De regio’s Meppel/Hoogeveen (zuidwest-Drenthe, in statistische termen) en Assen veerden in 2014 op. Zuidwest-Drenthe komt met een groei van 3,1% in 2017 nu in de buurt van het nationaal gemiddelde, iets wat zich ook vertaalt in een groeiende krapte op de arbeidsmarkt. De dynamiek van snelgroeiende ondernemingen is nog niet op het niveau van enkele jaren geleden. De FD Gazelles van 2017 manifesteren zich vooral in de uitzendbranche, webwinkels en IT. Drentse dienstverlenende bedrijven voorzien ieder jaar in het tweede kwartaal een groei van omzet en personeel, maar hun optimisme gaat nu uit boven het nationaal gemiddelde.

ECONOMISCHE GROEI 1996-2017

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

VERWACHTE OMZETGROEI EN PERSONEELSGROEI IN Q2 2018

ERVAREN BELEMMERINGEN VOOR GROEI

Onderwijs en arbeidsmarkt

De werkloosheid ligt in Drenthe traditioneel boven het Nederlands gemiddelde, maar daalt ook in deze provincie. Het werkloosheidspercentage is in drie jaar onder het frictieniveau van 5% beland. Toch is de arbeidsmarkt in Drenthe volgens het UWV nog steeds als ‘ruim’ te kwalificeren, als enige regio in Nederland. De door het UWV verwachte groei van het aantal banen in 2017-2018 ligt met +1,6% onder het landelijk gemiddelde van +2,1%. Dat komt vooral omdat sterk groeiende sectoren zoals ICT, zakelijke diensten en groothandel minder sterk aanwezig zijn in Drenthe. Het aantal openstaande vacatures steeg in Drenthe met 71% tussen eind 2015 en eind 2017, en dat is sneller dan het landelijk gemiddelde.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEPSBEVOLKING

VACATURES

Kapitaal en financiering

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN