Bedrijven roepen gemeenten op tot samenwerking
16 maart 2018
Kort nieuws regio Noord
19 maart 2018
Laad alles

€ 130 mln voor Brainport uit regiofonds

DEN HAAG – De regio Brainport krijgt € 130 mln uit de regiofonds van het kabinet. Uit de Kamerbrief blijkt dat het Rijk verwacht dat vanuit de regio een bedrag van € 240 mln wordt bijgelegd, zodat “een totale gezamenlijke impuls van € 370 miljoen wordt gerealiseerd”. 

Brainport, sinds 2016 officieel mainport naast Schiphol en Rotterdam, had in een voorstel gevraagd om een rijksbijdrage van € 170 mln uit het regiofonds. Voor investeringen in cultuur en sport om de regio aantrekkelijk te maken, op een gelijkwaardig niveau met concurrenten als München en Cambridge, vroeg Brainport € 78 mln. Daarnaast werd een bedrag van € 65 mln gevraagd voor investeringen in onderzoeksfaciliteiten. Een bijdrage van € 25 mln is nodig om talenten aan te trekken, vast te houden maar ook op te leiden. De regio zou zelf € 200 mln inleggen. Regionale partners hebben al laten weten dat ze hun inleg willen verhogen om tot de totale investering van € 370 mln te komen.

Met de toekenning aan Brainport komt het totaalbedrag dat vanuit het nieuwe regiofonds is gereserveerd voor de zes reeds in het regeerakkoord genoemde regio’s nu op € 482 mln. Het regiofonds is € 900 mln groot, dus er rest nog bijna € 420 mln. Het kabinet heeft andere regio’s uitgenodigd om ook voorstellen voor regionaal-economische versterking in te dienen. Voorwaarden daarvoor zijn onder meer een stabiele samenwerkingsvorm tussen overheden, bedrijven en onderwijs. Ook moet een regionaal consortium minimaal hetzelfde bedrag cofinancieren als dat het Rijk inlegt.

Een overzicht van de toekenningen:

€ 117 mln: Petten (Noord-Holland), opruimen radioactief afval

€ 30 mln: BES-eilanden (Bonaire, St Eustatius, Saba), versterking infrastructuur en terugdringen armoede

€ 40 mln: Noordwijk, gebiedsontwikkeling Estec

€ 35 mln: Zeeland, versterking leefbaarheid, verbetering ondernemersklimaat

€ 130 mln: Rotterdam, voortzetting Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

€ 130 mln: Brainport, versterking voorzieningen, talent en innovatie

Comments are closed.