Innovatiekracht Nederland gestegen ten opzichte van EU
28 juni 2018
Onderwijs en bedrijfsleven: handhaaf subsidie leerbanen
5 juli 2018
Laad alles

€ 200 mln extra voor mkb

DEN HAAG – Het kabinet stelt tot en met 2021 € 200 mln extra beschikbaar voor maatregelen die specifiek het mkb moeten helpen. Het meeste geld, € 123 mln, gaat naar innovatiesubsidies en meer samenwerking met kennisinstellingen. 

Het mkb is in Nederland goed voor 60% van de toegevoegde waarde en 70% van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Eerder signaleerden onder meer CBS en het Comité voor Ondernemerschap dat er een waterscheiding is ontstaan tussen een kleine kopgroep van innovatief mkb en een groot peloton van mkb’ers die vernieuwing amper kunnen bijhouden: 10% van het mkb zorgt voor werkgelegenheidsgroei, 90% groeit niet of nauwelijks.

Van het budget van € 200 mln is daarom € 123 mln gereserveerd voor verhoging van de budgetten voor innovatiesubsidies specifiek voor mkb (SBIR, MIT, Innovatiekrediet). Extra geld gaat naar thematische samenwekring met universiteiten en hogescholen. Voor versnelling van de digitalisering wordt € 31 mln gerserveerd, onder meer specifiek voor de detailhandel die te maken heeft met transitie naar online shopping. Een bedrag van € 24 mln gaat naar arbeidsmarktvraagstukken. Daaronder valt ook het programma MKB Idee, waarin (technisch) mkb zelf met oplossingen komt om meer te investeren in scholing.

Een bescheiden budget van € 17 mln wordt gereserveerd voor financieringsregelingen; daarvan betreft € 6,5 mln een eenmalige storting in de zich professionaliserende Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zeeland.

Comments are closed.