Gemeenten verbeteren dienstverlening richting ondernemers
11 juni 2018
Aantrekkelijkheid Zuid-Holland blijft achterlopen
15 juni 2018
Laad alles

€ 200 mln voor regiodeals tot 1 sept

DEN HAAG – Regionale partners kunnen tot 1 september voorstellen indienen voor een regiodeal. In deze eerste open tranche uit de regio-envelop is € 200 mln beschikbaar. Voorstellen kunnen een bijdrage tussen € 5 mln en € 40 mln krijgen. Eerder werd al €522 mln gereserveerd voor zes regio’s.De regio speelt voor dit kabinet weer een prominente rol in economisch beleid, reden waarom tot 2022 € 950 mln is gereserveerd voor zogeheten regiodeals. Regio’s kunnen hiervoor voorstellen indienen maar moeten minimaal een gelijk bedrag cofinancieren. Bovendien moeten voorstellen worden gedragen én uitgevoerd door stabiele samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Ook moeten de regionale voorstellen aansluiten bij rijksbeleid, moeten ze bijdragen aan de brede welvaart in een regio en liefst ook spillovers genereren naar andere regio’s. Werkgeversvereniging VNO-NCW riep zijn leden op om de komende tijd aan regiodeals te werken.

In het regeerakkoord uit oktober 2018 waren al zes regionale projecten aangewezen. De afgelopen maanden werd duidelijk welke bedragen hiervoor zijn gereserveerd:

  • investeringen voor Brainport Eindhoven (gevraagd: € 170 mln)
  • doorstart van de wijkaanpak op Rotterdam-Zuid (€ 130 mln)
  • kosten voor opruimen van kernafval in Petten (€ 117 mln)
  • gebieds- en economische ontwikkeling rondom Estec in Noordwijk (€ 40 mln)
  • investeringen leefbaarheid in Zeeland (€ 35 mln)
  • terugdringen armoede en verbeteren infrastructuur op de BES-eilanden (€ 30 mln).

Comments are closed.