‘Lokale partijen hebben meer oog voor mkb dan landelijke’
19 maart 2018
VNO: zet ondernemers dichter bij werklozen
22 maart 2018
Laad alles

€ 30 mln voor Rottepolderplein, studie naar nieuwe brug Rotterdam

DEN HAAG – Er wordt € 30 mln uitgetrokken om de verkeersstromen op het Rottepolderplein in de regio Amsterdam te ontvlechten. In de regio Rotterdam start een onderzoek naar een nieuwe brug om de A16 en de Van Brienenoord te ontlasten. In Den Haag wordt een verkenning voorbereid van ontsluiting van het Binckhorst/Beatrixkwartier per OV.

Dat zijn resultaten uit de bestuurlijke overleggen rond het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT) in de westelijke Randstad. Groei van het aantal woningen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag tot 2040 zal het weggebruik sterk stimuleren. Ook groeit het goederenvervoer. Om de regio’s niet vast te laten lopen is er bij de verlenging van het infrastructuurfonds van 2028 naar 2030 €200 miljoen voor beide regio’s gereserveerd voor de aanpak van wegen.

Vooral de wegen rond Amsterdam slibben dicht, en met de aanleg van de nieuwe wijk Havenstad in het westen van de stad neemt die druk verder toe. Acht van de volgens het CBS tien drukste wegvakken liggen nabij Amsterdam (zie kaartje).

Rijk en regio’s willen de komende tijd ook meer investeren in slimme en duurzame mobiliteit. Daarom worden in de regio Amsterdam bijvoorbeeld acht fietsstallingen bij stations uitgebreid.

In december maakte het kabinet bekend dat er € 700 mln extra wordt gestoken in de aanpak van notoire knelpunten op de A2 (tussen Deil en Den Bosch), de A1 bij Barneveld, de A58 (tussen Tilburg en Breda) en de A15 (tussen Papendrecht en Gorinchem). Rijk en regio investeren gezamenlijk € 20 mln voor een directe spoorverbinding Eindhoven-Düsseldorf, een lang gekoesterde wens van de regio. Met de regio Utrecht zijn afspraken gemaakt voor onder meer de verbreding van de A27 en het verleggen van het accent naar openbaar vervoer bij nieuwe maatregelen.

Comments are closed.