‘Vergeten kennis’ kan later nuttig blijken
2 april 2018
Europese universiteiten willen verdubbeling innovatiebudget EU
2 april 2018
Laad alles

Economie Groningen kan door op eigen kracht

AMSTERDAM – De economie van Groningen heeft de gaswinning niet nodig voor groei, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2016 kwam de economische groei uit op 2,2% zonder gaswinning, nadat in 2014 en 2015 al groeicijfers van resp. 1,4% en 2,3% werden bereikt. Met – dalende – gaswinning was er in deze jaren sprake van een krimp van de economie. 

Vorige week besloot het kabinet dat in uiterlijk 2030 de gaswinning in Groningen wordt beëindigd. Niet alleen de groeiende schade door aardbevingen speelde hierbij een rol maar ook de transitie naar duurzame energiebronnen. De gasopbrengsten vloeien via dividenden, vennootschapsbelasting en inkomsten uit grond en minerale reserves naar de Nederlandse staat. Het aandeel van de toegevoegde waarde in het bruto nationaal product daalde van bijna 20% in 1985 naar 2,6% in 2014. De toegevoegde waarde wordt ook toegerekend aan de regio. Uit cijfers van het CBS over regionale economie blijkt dat de economische groei van Groningen zonder de gaswinning in hoge mate het landelijke patroon van groei en krimp volgt.

Volgens econoom Rogier Aalders van Rabobank bepaalt gaswinning maar een fractie van de Groningse werkgelegenheid: 0,5%. Het kabinet had in het regeerakkoord al een speciaal fonds voor economische structuurversterking in Groningen geregeld, met een storting van € 50 mln in 2018 (2,5% van de aardgasbaten). In de plannen wordt Groningen, door zijn ervaring met gaswinning en de effecten ervan, een sleutelpositie toegedicht in de energietransitie en in duurzaam bouwen.

Comments are closed.