Digitalisering nu ook geremd door stroominfrastructuur
6 mei 2018
Vier finalisten Young Business Award 2018
7 mei 2018
Laad alles

Ecosysteem heeft ook ‘geduldig kapitaal’ nodig

AMSTERDAM – Grote technologische doorbraken die de toekomst bepalen, kosten veel tijd en geld, en voor de ontwikkeling ervan zijn stabiele kapitaalstromen nodig voor lange termijn. Traditionele investeerders hebben de tijd noch het geld hiervoor. Daarom is ‘geduldig kapitaal’ cruciaal, en dit verdient meer aandacht, aldus het World Economic Forum (WEF).

De gebruikelijke vormen van financiering voor beginnende ondernemingen bestaan o.a. uit venture capital (VC) fondsen of angel investors. Deze zijn zeer geschikt voor ondernemingen die relatief snel een product op de markt kunnen brengen omdat investeerders binnen afzienbare tijd iets terug willen zien voor hun investering. Langetermijninvesteringen worden vaak pas gedaan nadat er al een proof of concept ligt. Echter, voor ondernemingen die zich bezighouden met diepere wetenschappelijke innovaties kan het lang duren en veel geld kosten voordat een idee in de praktijk kan worden gebracht. Voor biotech startups kan het bijvoorbeeld jaren duren voordat een idee door de proof of concept-fase heen is en alle benodigde goedkeuringen heeft verkregen. De kortetermijnvisie van traditionele investeerders neemt dan de langetermijnvisie die nodig is bij deze ondernemingen weg. Daarom moet er ‘geduldig kapitaal’ beschikbaar zijn voor grote technologische innovaties, een stabiele kapitaalstroom voor lange termijn. Dit investeringsmodel heeft geen vaste looptijd maar omvat de gehele periode van de opstartfase tot aan scale-up en groei, in tegenstelling tot het traditionele model. Volgens WEF heeft ‘geduldig kapitaal’ veel potentie voor het stimuleren van innovatie en is het nu nog de ontbrekende schakel in het ecosysteem.

‘Geduldig kapitaal’ was ook onderwerp van discussie in een recent rapport van HM Treasury, het Britse ministerie van financiën, dat een plan ondersteunt om £20 mrd vrij te maken voor de financiering van nieuwe innovatieve startups. Een consultatie, als onderdeel van het rapport, onder voornamelijk investeerders en ondernemers wees uit dat er voornamelijk een kloof bestaat in de financiering van ondernemingen die zich in de beginfase bevinden en nog geen omzet of winst maken of die met te maken hebben met een lange ontwikkeltijd van producten.

Comments are closed.