Overheid maakt 1,5 miljard aan investeringen mogelijk
1 september 2016
RON: 23.000 bedrijven gebruiken de WBSO
2 september 2016
Laad alles

CBS: Een kwart van het middenbedrijf doet ‘officieel’ aan R&D

Het meten van innovativiteit is moeilijk. Vaak wordt gekeken naar uitgaven aan Onderzoeks- en Ontwikkelingswerk (O&O), of naar het aantal personeelsleden dat O&O-werkzaamheden als taak heeft. Bij veel bedrijven in het MKB is er echter geen sprake van aangewezen O&O-personeel, of van een onderscheiden O&O-budget.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet geïnnoveerd wordt. Het gebeurt alleen niet zichtbaar. Deze grafiek onderschat daarom het aantal innovatieve kleine bedrijven.

Afbeelding1

Bron: CBS/Panteia, 2015, De Staat van het MKB 2015.

Comments are closed.