Kort nieuws – Noord
19 februari 2018
€ 13 mln subsidie voor innovatief mkb Zuid-Holland
25 februari 2018
Laad alles

Eerste toekenningen regiofonds

DEN HAAG – Uit het nieuwe regiofonds van het kabinet gaat € 117 mln naar het opruimen van radioactief afval in Petten, € 30 mln naar de BES-eilanden voor versterking van de infrastructuur en terugdringen van armoede, en maximaal € 40 mln naar gebiedsontwikkeling rondom het ruimtevaartcluster in Noordwijk. Triple helix investeren in brede welvaart is een leidende voorwaarde voor toekenningen. 

Dat staat in een reeks brieven die vandaag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Het nieuwe regiofonds is € 950 mln groot, te besteden in vijf tranches. Dit jaar is een uitgave gepland van € 250 mln. In het regeerakkoord werden zes regionale knelpunten al benoemd: Petten, de BES-eilanden, Estec, Rotterdam-Zuid, Brainport en Zeeland. De laatste twee hebben inmiddels concrete bestedingsvoorstellen ingediend. Voor eind maart moet duidelijk zijn welke bedragen worden uitgetrokken voor Rotterdam, Brainport en Zeeland.

Toekenningen vanuit de regio-envelop moeten volgens verantwoordelijk minister Schouten bijdragen aan de brede welvaart. Daarmee wordt het fonds ook toegankelijk voor plannen die bijdragen aan leefbaarheid, sociale infrastructuur, voorzieningen, bereikbaarheid, woningmarkt, onderwijs, arbeids- en woningmarkt, economische structuurversterking, klimaat, natuur en landbouw. Voorstellen moeten passen bij het regionaal DNA, een regio-overstijgend effect hebben, liefst meervoudige knelpunten aanpakken, de regio moet zelf minimaal 50% financieren (eventueel met EU-fondsen of Invest-NL als cofinancier), en er moeten duurzame regionale samenwerkingsverbanden zijn voor coördinatie en uitvoering. Met het geld worden geen gaten gestopt in budgetten uit reguliere financiering.

In mei wordt meer bekend over de wijze waarop andere regio’s dan de zes in het Regeerakkoord genoemde hun voorstellen kunnen indienen.

Comments are closed.