Beleid spoort overheid niet aan tot rol als launching customer voor innovaties
15 augustus 2017
Directeur Brainport legt functies neer
18 augustus 2017
Laad alles

Ervaring telt niet, personeel wel bij microkrediet Qredits

UTRECHT – Startende ondernemers blijken sterk gehinderd te worden door de slechte toegang tot kapitaal. De financiële steun vanuit familie en vrienden is ontoereikend, terwijl banken financieringsaanvragen vaak afwijzen. Voor toekenning van microkrediet blijkt het hebben van personeel de beste voorspeller. Dat blijkt uit twee onderzoeken van HU-promovendus Alija Ibrahimovic en HU-lector Lex van Teeffelen, uitgevoerd in opdracht van Qredits, organisatie voor microfinanciering. In het eerste onderzoek werd gekeken naar de motieven van gefinancierde start-ups en de financiële acceptatiecriteria die Qredits hanteert. Er zijn 126 gefinancierde starters uitgevraagd. De meerderheid van de gefinancierde starters komt uit een ondernemersfamilie. Zowel vrouwen als mannen starten een eigen onderneming omdat ze hun financiële onafhankelijkheid willen vergroten en het ondernemerschap lonkt.

Voor een tweede onderzoek werden meer dan vierduizend kredietaanvragen bij Qredits geanalyseerd. Daar waar leeftijd (ervaring), opleiding en bron van inkomsten (uitkering, werk of ondernemersinkomen) bij reguliere ondernemersfinancieringen belangrijke criteria zijn, bleken zij geen invloed te hebben op de toewijzing bij Qredits. Belangrijkste succesfactor voor aanvragers is het hebben van één of enkele medewerkers. Dat vergroot de kans op toewijzing minimaal met een factor 7 in vergelijking tot zzp’ers. Een realistisch businessplan, het opstarten van een onderneming en het ondernemen met anderen vergroten ook de kans op financiering. Vrouwen hebben bijna 40 procent meer kans op financieringen dan mannen. Daarnaast hebben starters drie keer meer kans om gefinancierd te worden dan bestaande bedrijven. Groeiambities van ondernemers hebben geen invloed op de toekenning en de hoogte van het toegekende bedrag bij Qredits.

 

Comments are closed.