Economie Groningen kan door op eigen kracht
2 april 2018
Grootste gemeentebudgetten voor economie in Brabant
2 april 2018
Laad alles

Europese universiteiten willen verdubbeling innovatiebudget EU

LEUVEN – Dertien Europese koepelorganisaties van universiteiten roepen de Europese instanties op om het budget voor onderzoek, innovatie en onderwijs te verdubbelen binnen het volgende meerjarig financieel kader (MFK). Dit zorgt voor 650.000 extra banen en kan Europa wereldleider maken op het gebied van onderzoek en innovatie.

Het huidige Horizon 2020 is het grootste financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie (O&I) van de EU tot nu toe en stelt € 80 mrd beschikbaar over de periode 2014-2020. Dit is echter volgens de League of European Research Universities (LERU) niet genoeg: dit budget ondersteunt slechts 1 op de 5 hoogwaardige onderzoeksvoorstellen en de studentenmobiliteit ligt met 5% ver onder de afgesproken norm van 20%. Daarom pleiten de LERU en twaalf andere koepels van universiteiten voor een verdubbeling van het budget naar € 160 mrd. Dit zal volgens de universiteiten leiden tot 650.000 extra banen tot 2040 en verhoging van 0,46% van het BBP over diezelfde periode. Ook moet het extra budget van de EU een wereldleider maker op gebieden zoals circulaire economie. Verder moeten nationale overheden ook volgens afspraken 3% van het BBP aan O&I blijven besteden. Nederland blijft steken op een aandeel van 2% van het BBP, net boven het EU-gemiddelde maar lager dan het gemiddelde van OECD-landen. Denemarken en Duitslanden besteden 2,9% van het BBP aan R&D, Zweden zelfs 3,3%.

Een voorstel voor het nieuwe MFK en de opvolger van Horizon 2020, het Kaderprogramma 9 (KP9), dat vanaf 2021 zal gaan gelden wordt later dit jaar verwacht en belanghebbenden maken daarom hun positie duidelijk. De discussie over KP9 is echter niet nieuw. Zo werd een verdubbeling van het budget voor O&I vorig jaar al geadviseerd in een rapport van een onafhankelijke groep experts, onder leiding van voormalig Eurocommissaris Pascal Lamy. Dit voorstel werd gesteund in een position paper van BusinessEurope. Ook het Europese Parlement heeft al eerder opgeroepen tot een verhoging van het budget naar € 120 mrd.

Comments are closed.