FLEVOLAND

Macro-economie en ondernemerschap

De economische ontwikkeling van Flevoland begint meer op het Nederlands gemiddelde te lijken. De groei over 2017 bedroeg 4,2%, waarmee het landelijk gemiddelde van 3,2% ruim werd overklast. Het CBS schrijft dit toe aan de concentratie van leasebedrijven in Almere, die met de economie in de rug goede zaken deden. Daarnaast trekt de Noordoostpolder de economie aan, een rol die de regio in de loop van de tijd vaker op zich heeft genomen. Almere groeide in de jaren ’90 en ’00 soms met dubbele cijfers, maar verloor die voorsprong in de loop der tijd. Veel FD Gazelles van 2017 ontwikkelen en produceren maatwerksoftware, bijvoorbeeld voor logistieke diensten, marketing en klantcontact. Met zo’n op groei gerichte dienstverlenende sector is het opmerkelijk dat het aantal bedrijven dat in het tweede kwartaal groei van personeel verwacht, fors onder het landelijk gemiddelde ligt. Het is mogelijk dat werkgevers hierbij de krapte op de arbeidsmarkt en de strijd om personeel al incalculeren.

ECONOMISCHE GROEI 1996-2017

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

VERWACHTE GROEI OMZET EN PERSONEELSOMVANG Q2 2018

ERVAREN BELEMMERINGEN VOOR GROEI

Onderwijs en arbeidsmarkt

De werkloosheid in Flevoland daalde in drie jaar met meer dan 3%-punt en ligt nu omstreeks het frictieniveau. Het UWV verwacht in 2018 voor Flevoland een groei van het aantal vacatures met 2,1%, iets boven de landelijke groei. Dit komt vooral doordat snelgroeiende sectoren – groot- en detailhandel, zorg en zakelijke diensten – sterk zijn vertegenwoordigd in Flevoland. De arbeidsmarkt was in 2016 nog ruim maar is inmiddels veranderd in een arbeidsmarkt met een gemiddelde spanning. Dat is ook zichtbaar is de stijging van het aantal openstaande vacatures met 80% tussen eind 2015 en eind 2017. Een belangrijk deel van de beroepsbevolking is op de regio Amsterdam georiënteerd.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEPSBEVOLKING

VACATURES

Kapitaal en financiering

De investeringen vanuit venture capital in ondernemingen uit Flevoland groeiden tot 2016 gestaag maar vielen in 2017 fors terug. Private equity daarentegen weet Flevoland steeds beter ter vinden. In dat jaar investeerden Holland Ventures in IT-securitybedrijf Avensus, en nam Vendis Capital het kledingmerk Noppies over.

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN