FLEVOLAND

Macro-economie en ondernemerschap

De economische ontwikkeling van Flevoland begint meer op het Nederlands gemiddelde te lijken. De groei over 2016 bedroeg 2,6%, waarmee het landelijk gemiddelde van 2,2% werd overklast. Vooral de Noordoostpolder lijkt hierbij als trekpaard te fungeren, een rol die de regio in de loop van de tijd vaker op zich heeft genomen. Almere groeide in de jaren ’90 en ’00 soms met dubbele cijfers, maar verloor toch iets van haar aantrekkingskracht. De verwachting is dat de groeivoet van Flevoland in 2018 boven dat van Nederland zal liggen. Veel FD Gazelles van 2017 ontwikkelen en produceren maatwerksoftware, bijvoorbeeld voor logistieke diensten, marketing en klantcontact.

ECONOMISCHE GROEI 2010-2016

ECONOMISCHE GROEI 1996-2016

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

PROGNOSES ECONOMISCHE GROEI 2017-2018

ERVAREN BELEMMERINGEN VOOR GROEI

Onderwijs en arbeidsmarkt

De werkloosheid in Flevoland daalde in drie jaar met meer dan 3%-punt en ligt nu omstreeks het frictieniveau. Het UWV verwacht in 2018 voor Flevoland een groei van het aantal vacatures met 2,1%, iets boven de landelijke groei. Dit komt vooral doordat snelgroeiende sectoren – groot- en detailhandel, zorg en zakelijke diensten – sterk zijn vertegenwoordigd in Flevoland. De arbeidsmarkt was in 2016 nog ruim maar is inmiddels veranderd in een arbeidsmarkt met een gemiddelde spanning. Dat is ook zichtbaar is de stijging van het aantal openstaande vacatures met 80% tussen eind 2015 en eind 2017. Een belangrijk deel van de beroepsbevolking is op de regio Amsterdam georiënteerd.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEPSBEVOLKING

VACATURES

Kapitaal en financiering

De investeringen vanuit private equity en venture capital in ondernemingen uit Flevoland groeien gestaag. Zo investeerde Holland Ventures in 2016 in IT-securitybedrijf Avensus, en nam Vendis Capital het kledingmerk Noppies over.

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN