Topsectoren: meerderheid innovatie gaat over sectoren heen
7 november 2016
Blog: regionaal beleid is haute couture
10 november 2016
Laad alles

Gazelles: 0,25% Nederlandse starters groeit snel

Van de 161.000 bedrijven die in 2010 in Nederland zijn opgericht, maakten er 410 tot 2016 zo’n snelle groei door dat ze het label ‘gazelle’ verdienen. Dat is 0,25% van het totaal aantal starters. De meeste gazelles zijn te vinden in de uitzendbranche en de horeca.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Om tot gazelle te worden gekroond, moet een jong bedrijf binnen vijf jaar na oprichting een snelle groei doormaken (drie opeenvolgende jaren met een minimale plus van 10% in het personeel), en bij start van die groeiperiode al tien werknemers hebben.

De meeste kans op een snelle groei maken Nederlandse ondernemers niet in, wat vaak wordt verwacht, informatie en communicatie, maar in de horeca. Ook starters in de transportsector, de gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening maken meer kans op snelle groei dan IT-starters.

Uit internationaal vergelijkend onderzoek door de OECD komt naar voren dat Nederland een hoge startersratio heeft, maar dat bedrijven hier ook snel verdwijnen: na drie jaar is 55% van de starters nog over, lager dan in bijvoorbeeld Zweden (74%) of Nieuw-Zeeland (63%). Bij hun start hebben overlevers in Nederland gemiddeld nog geen 2 werknemers; drie jaar na hun start zijn deze nieuwkomers zo’n 40% gegroeid. Een vergelijking met België is interessant: de startersratio ligt hier veel lager dan in Nederland, maar de (overlevende) starters zijn bij aanvang bijna twee keer zo groot als hun Nederlandse counterparts, en ze groeien twee keer zo snel. In Nederland dragen starters (0-5 jr) 34% bij aan de nationale werkgelegenheidsgroei; in België ligt dat op 47%, in Zweden zelfs op 56%.

 

Comments are closed.