GELDERLAND

Macro-economie en ondernemerschap

De economische groei van Gelderland blijft sinds 2013 nipt boven het Nederlands gemiddelde, nadat in 2011-2012 de provincie juist door een dieper dal ging. Rivierenland, de Veluwe en Achterhoek trekken de kar nu in economische zin, terwijl de groei van de stedelijke regio Arnhem/Nijmegen achterblijft – ondanks een stapsgewijs herstel. In 2012 werden alle regio’s geconfronteerd met krimp, en deze was in de Achterhoek en op de Veluwe het sterkst. De Achterhoek maar zeker ook Rivierenland wist zich echter snel weer te herstellen. In alle aandacht voor de kracht van stedelijke regio’s kan de Veluwe onderbelicht blijven. Onterecht, want in Gelders perspectief manifesteren zich hier de meeste gazelles en zwengelt de regio ook nog eens de groei in 2018 aan. Niet zo gek dus dat Veluwse ondernemers 2018 bijzonder zonnig inzien.

ECONOMISCHE GROEI 2010-2016

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

PROGNOSES ECONOMISCHE GROEI 2017-2018

ERVAREN BELEMMERINGEN VOOR GROEI

Onderwijs en arbeidsmarkt

Gelderland logenstraft de vooronderstelling dat een hoge economische groei per definitie samenhangt met een hoog opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Het aandeel hoogopgeleiden in de werkzame beroepsbevolking ligt op de Veluwe, in de Achterhoek en Rivierenland onder het Nederlands gemiddelde van 36%. Volgens het UWV is de arbeidsmarkt in de Achterhoek en op de Veluwe van ruim naar gemiddeld gegaan. Dat is gunstig voor werkzoekenden, maar werkgevers hebben steeds minder te kiezen. Dat blijkt ook uit de groei van het aantal openstaande vacatures; dat nam met 8.900 toe tussen eind 2015 en eind 2017.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

VACATURES

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEPSBEVOLKING

Kapitaal en financiering

Gelderse bedrijven weten steeds meer investeringen naar zich toe te trekken. Het aandeel in de totale Nederlandse investeringen vanuit private equity en venture capitalists bedroeg in 2016 11%. Onder de bedrijven die recentelijk succesvol (start)kapitaal ophaalden, bevonden zich o.a. Noviosense en SolarNow uit Nijmegen, en Solynta, Plant-e en NutriLeads uit Wageningen.

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN