Prins Constantijn blijft startup-ambassadeur
15 september 2017
Nieuw onderzoek naar prestaties familiebedrijven
18 september 2017
Laad alles

Geslacht bestuurder speelt geen rol voor belegger

GRONINGEN – Dat er amper vrouwelijke bestuurders, ligt niet aan de beleggers. Zij kijken alleen naar de kwaliteiten van bestuurders, niet naar het geslacht. Dit concluderen Eline Brinkhuis en Bert Scholtens van de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder onderzoek naar verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke topbestuurders toonde wel verschillen in economische prestaties. 

Dat slechts 6% van de bestuurders van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen vrouw is, wordt door de politiek als problematisch ervaren. Het kabinet wil dat dit percentage stijgt naar 30%. Volgens onderzoeker Scholtens is verhoging van het aandeel vrouwen in de top van bedrijven louter een politieke overweging: beleggers kijken alleen naar bestuurlijke kwaliteiten, niet naar geslacht: “Vanuit het perspectief van de belegger is er dan ook geen grond om geslacht een rol te laten spelen bij de benoeming van topbestuurders.”

Brinkhuis en Scholtens onderzochten hoe beleggers reageren op het benoemen van vrouwelijke ceo’s en cfo’s. Hiervoor gebruikten ze internationale data en analyseerden honderd benoemingen van vrouwelijke topbestuurders die een man opvolgden. Omdat de reacties van beleggers op een benoeming beïnvloed kunnen worden door de prestaties van de voorganger, houden ze tijdens hun onderzoek rekening met bedrijfsprestaties. Daarnaast hielden ze ook rekening met het gegeven of een nieuwe bestuurder intern of extern werd aangetrokken, en of de reacties anders zijn in landen met een lage dan wel hoge vrouwvriendelijkheid. Hieruit blijkt dat er geen significant verschil bestaat in de manier waarop beleggers reageren op de benoeming van vrouwelijke of mannelijke topbestuurders.

Eerdere wetenschappelijke onderzoeken constateerden wel degelijk verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke bestuurders. Zo komen Khan en Vieito in 2013 tot de conclusie dat vrouwelijke bestuurders meer risicomijdend gedrag vertonen dan mannelijke bestuurders. Een onderzoek van Faccio et al. uit 2016 onderschrijft deze bevindingen. Bedrijven die onder leiding staan van vrouwen hebben over het algemeen een lager hefboomeffect, minder volatiele inkomsten, en gaan minder vaak failliet.

Comments are closed.