GRONINGEN

Macro-economie en ondernemerschap

De cijfers van de economische groei in de provincie Groningen worden altijd sterk beïnvloed door de gaswinning. Sinds 2014 wordt de gaswinning teruggeschroefd, en dat is zichtbaar in de groeicijfers. Wordt de gaswinning meegerekend, dan kromp de Groningse economie met 0,6% in 2017. Wordt het gas echter buiten beschouwing gelaten, dan vertoont de Groningse economie hetzelfde patroon als Nederland, zij het met enige achterstand: een groei in 2017 van 2,5% tegenover +3,2% op nationaal niveau. Op een lager geografisch schaalniveau tikt de verminderde gaswinning vooral door in de cijfers voor stad Groningen en omgeving. Het gebied rondom Delfzijl kende de afgelopen twintig jaar diepe dalen, met dubbele krimpcijfers in 2001, 2006 en 2009. In 2012 en 2013 kreeg de economie ook klappen, maar de weg omhoog lijkt gevonden. De meeste ondernemersdynamiek is te vinden in en om de stad Groningen. Deze dynamiek neemt ook toe, want telde de regio in 2007 nog 11 FD Gazellen, in 2017 waren dat er inmiddels 20. Het aandeel ondernemers in de industrie dat groei van de omzet verwacht, ligt boven het landelijk gemiddelde. Als een van de weinige regio’s in Nederland ervaren ondernemers in de regio Delfzijl nauwelijks problemen bij het vinden van personeel.

ECONOMISCHE GROEI 1996-2017 (incl. gaswinning)

ECONOMISCHE GROEI 2006-2017 (excl. gaswinning)

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

VERWACHTE GROEI OMZET EN PERSONEELSOMVANG Q2 2018

ERVAREN BELEMMERINGEN VOOR GROEI

Onderwijs en arbeidsmarkt

De werkloosheid ligt in Groningen traditioneel boven het Nederlands gemiddelde, maar de arbeidsmarkt wordt ook hier krapper. Het werkloosheidspercentage is in drie jaar nagenoeg gehalveerd en ligt nog maar net boven het frictieniveau van 5%. Het UWV beoordeelt de arbeidsmarkt nu als ‘gemiddeld’ waar die een jaar geleden nog als ‘ruim’ werd gekwalificeerd. De hoge dynamiek in snelgroeiend ondernemerschap in stad Groningen omgeving kan samenhangen met het hoge opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Uit onderzoek blijkt dat een hoger opgeleide beroepsbevolking samenhangt met economische dynamiek en succesvol ondernemerschap. Uit stad Groningen waren in 2017 liefst zeven bedrijven opgenomen in de Deloitte Technology Fast 50. Experts schrijven dit onder meer toe aan de expertise die meekwam met PTT Telecom bij haar verplaatsing naar Groningen in de jaren ’70.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

VACATURES

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEPSBEVOLKING

Kapitaal en financiering

Het niveau aan investeringen door venture capital en private equity in Groningse bedrijven groeit gestaag, van € 13,6 mln in 2013 naar € 33 mln in 2016. In 2016 haalden Crowdynews en Simplicate nog durfkapitaal binnen. De Rijksuniversiteit Groningen en het UMC Groningen stonden aan de basis van investeerder Carduso Capital. Het fonds richt zich dan ook op technologische spinoffs van deze twee instituten. In 2017 werd onder meer geïnvesteerd in BioBTX, dat de productie van duurzaam plastic mogelijk maakt, en in DEAM, dat medische instrumenten ontwikkelt.

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN