Europese universiteiten willen verdubbeling innovatiebudget EU
2 april 2018
Kort nieuws regio Noord
3 april 2018
Laad alles

Grootste gemeentebudgetten voor economie in Brabant

DEN HAAG – De gemeenten in Noord-Brabant besteden het meest aan hun economie: € 87 per inwoner, tegenover € 68 gemiddeld voor alle Nederlandse gemeenten. Friese gemeenten geven slechts € 41 per inwoner uit. Dit wordt echter ruim gecompenseerd door het provinciale budget voor regionale economie: dat bedraagt liefst € 123 per inwoner.

Dat blijkt uit een analyse van het CBS van gemeentelijke en provinciale begrotingen van 2017 en 2018. De uitgaven van Brabantse gemeenten verschillen overigens nogal per deelregio. Zo geven gemeenten in de regio Den Bosch/Oss/Veghel € 110 per inwoner uit, waarvan het grootste deel (€ 82) naar fysieke investeringen gaat. Ook gemeenten in West-Brabant en de regio Eindhoven reserveren een bovengemiddeld bedrag voor economie, met het accent op fysieke investeringen.
De verschillen tussen regio’s in Overijssel en Gelderland zjin ook groot. In de regio Deventer, in Twente, de Betuwe en op de Veluwe liggen de gemeentelijke budgetten voor economie fors boven het landelijk gemiddelde. De gemeentelijke uitgaven voor economie liggen in Noord-Holland daarentegen juist sterk onder het landelijk gemiddelde, met uitschieters van € 15 per inwoner in de Zaanstreek en € 24 in de regio Haarlem. Gemeenten in de regio Den Haag trekken forse budgetten uit voor economische stimulering (€ 100 per inwoner); ze steken dat echter niet in fysieke infrastructuur maar juist in beleid, netwerken en clusters.

De gemeentelijke en provinciale budgetten lijken communicerende vaten. Waar de gemeentelijke uitgaven voor economie in Noord-Brabant hoog liggen, bedraagt het provinciale budget voor economie slechts € 20 per inwoner. Friesland laat precies een omgekeerd beeld zien, met lage gemeentelijke en hoge provinciale uitgaven. Opvallend is het lage uitgavenniveau in economisch succesvolle provincies Noord-Holland en Utrecht. Noord-Holland geeft in 2018 €15 per inwoner uit (€41,2 mln), Utrecht besteedt € 8 per inwoner (€ 10,7 mln). Bij deze berekeningen zijn overigens nog niet de budgetten voor verkeer en vervoer meegerekend.

Comments are closed.