Meer venture capital voor jonge Nederlandse bedrijven
26 april 2018
Rijk wordt aandeelhouder in Zeeuws investeringsfonds
29 april 2018
Laad alles

Helft van ICT-vacatures moeilijk vervulbaar

AMSTERDAM – De spanning op de ICT-arbeidsmarkt loopt op. In de tweede helft van 2017 is er sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het UWV. In geen enkele andere beroepsrichting is arbeidsmarkt zo krap. Werd in 2015 een derde van de ICT-vacatures beschouwd als moeilijk vervulbaar, in 2017 was dit de helft.

Uit de cijfers van het UWV blijkt dat de krapte op de ICT-arbeidsmarkt snel toeneemt, wat leidt tot wervingsproblemen voor werkgevers. De voornaamste reden voor de krapte is de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft van de werkgevers geeft aan dat vacatures moeilijk vervulbaar zijn doordat sollicitanten niet over de juiste kwalificaties beschikken. Er is relatief veel aanbod van ICT’ers met een laag of maximaal mbo-2 opleidingsniveau, terwijl er juist veel vraag is naar hogere opleidingsniveaus. Ook is de vereiste kennis specifiek en deze verandert snel. Van ICT’ers wordt verwacht dat zij up-to-date blijven en zich aanpassen aan de veranderende markt. Het UWV noemt een aantal oplossingen voor de krapte waaronder het omscholen van werkzoekenden, het opleiden van statushouders en het werven van ICT’ers buiten Nederland. Verder blijkt uit het rapport dat de krapte voornamelijk aanwezig is in hbo-beroepen zoals softwareprogrammeurs, testers en security-specialisten. Ook manifesteert de krapte zich sterker in midden- en zuid-Nederland (o.a. Amsterdam, Utrecht en Zuidoost-Brabant).

Nederland ICT, de belangenvertegenwoordiger van de Nederlandse ICT sector, reageerde op het rapport met de waarschuwing voor het effect op de gehele economie en de oproep tot grootschalige omscholing en bijscholing. De digitalisering van de economie maakt dat ICT’ers in veel sectoren van groot belang zijn. De organisatie roept staatssecretaris Keijzer op om het verbeteren van digitale vaardigheden een speerpunt te maken van de digitaliseringsstrategie.

Comments are closed.