“Een Ecosysteem voor ondernemerschap is een samenhangend geheel van ambitieuze ondernemers en hun markt- en institutionele omgeving.”