Werkloosheid regio Amsterdam belandt onder 4%
20 juni 2018
€ 200 mln extra voor mkb
3 juli 2018
Laad alles

Innovatiekracht Nederland gestegen ten opzichte van EU

BRUSSEL – De innovatiekracht van Nederland is in de afgelopen 7 jaar meer gestegen dan het EU gemiddelde. Dat blijkt uit de European Innovation Scoreboard 2018 van de Europese Commissie, waarin een innovatie-index wordt berekend voor alle lidstaten. Publieke R&D uitgaven zijn bovengemiddeld maar investeringen vanuit het bedrijfsleven blijven achter. MKB lijkt innovaties wel steeds beter te benutten.

In het rapport wordt voor elk land voor het jaar 2017 een innovatie-indexscore (EU gemiddelde = 100) berekend op basis van 27 indicatoren. Deze indicatoren omvatten bijvoorbeeld investeringen in innovatie, kwaliteit van onderzoek en onderwijs, en de impact van innovatie vanuit het MKB. Nederland scoort over het algemeen 28,5% hoger dan het Europees gemiddelde, en behoort daarmee tot de innovatieleiders van Europa. In 2010 lag de score 19,5% boven het gemiddelde. Met name de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en het innovatieklimaat van Nederland liggen ver boven het gemiddelde. Dat eerste komt door een hoge score voor internationale wetenschappelijke co-publicaties. Het innovatieklimaat is o.a. gemeten door de mate waarin ondernemers innovaties benutten. Hierop krijgt Nederland een score van 150,3, terwijl dit in 2010 nog 191,6 was. Verder is de score voor publieke R&D-uitgaven toegenomen van 121,2 in 2010 naar 131,2 in 2017. Echter, op het gebied van bedrijfsinvesteringen in R&D scoort Nederland 82.4, 12.6% onder het EU-gemiddelde. Voor niet-R&D investeringen is de score zelfs maar 9,3. De indexscore voor innovatie vanuit het MKB is wel sterk verbeterd. Was deze in 2010 nog 75.8, in 2017 was dit 127.3.

De European Innovation Scoreboard is een jaarlijks rapport van de Europese Commissie waarin vergeleken wordt hoe EU-landen presteren op het gebied van onderzoek en innovatie. Het doel is om lidstaten inzicht te geven over hun sterke punten en waar ze nog kunnen verbeteren op innovatie. Een aanvulling hierop is de Regional Innovation Scoreboard, waarin de Europese regio’s met elkaar worden vergeleken.

Comments are closed.