Ondernemers beslissen anders
21 september 2016
Steeds meer monitors regionale economie
27 oktober 2016
Laad alles

Kabinet kondigt ‘Nationale financieringsinstelling’ aan

Het woord ‘ondernemerschap’ komt slechts twee keer in de Miljoenennota 2017 voor, in de samenvatting op bladzijde 10 en in de inleiding op bladzijde 11.Dat zijn weliswaar twee vermeldingen meer dan in 2016, maar is ruimte voor een steviger incorporeren van het fenomeen ondernemerschap in het kabinetsbeleid.

Ondernemerschap wordt wél benoemd als een belangrijke en te ondersteunen factor, bij het versterken van het economisch herstel. Het kabinet kondigt nog voor deze zittingsperiode een voorstel aan voor een ‘Nationale financieringsinstelling’.

Comments are closed.