VentureEU moet ruim € 2 mrd losmaken voor innovatieve startups
16 april 2018
Nieuw innovatiefonds voor MKB Noord-Holland
23 april 2018
Laad alles

Limburg vraagt € 172,5 mln uit regiofonds

MAASTRICHT – De provincie Limburg vraagt € 172,5 mln uit de regio-envelop van het kabinet. Regionale partners investeren zelf € 932,5 mln. Het meeste geld is bestemd voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

Limburgse partners hebben het kabinet een investeringsagenda aangeboden met een omvang van € 1,1 mrd tot € 1,3 mrd. De rijksbijdrage hierin zou € 172,5 mln hoeven te bedragen. De agenda omvat drie investeringslijnen, waarvan het programma verduurzaming gebouwde omgeving de meest omvangrijke is. Acht woningcorporaties maar ook energiebedrijven willen gezamenlijk de bestaande woningvoorraad verduurzamen. Het woningbestand is in Limburg ouder dan in de rest van Nederland terwijl er vanwege de verwachte krimp weinig nieuwe woningen worden gebouwd. Het accent ligt daarom ook op wijkgerichte aanpak en het in beweging krijgen van verenigingen van eigenaren. In deze transitie wordt € 710 mln gestoken, waarvan € 90 mln afkomstig zou moeten zijn vanuit het Rijk.

Een bedrag van € 390 mln – waarvan € 80 mln te cofinancieren door het Rijk – wordt geïnvesteerd in de verdere fysieke herstructurering van de regio Heerlen/Parkstad. Woningen moeten worden gesloopt of gerenoveerd en ‘dode’ winkelmeters worden van de markt gehaald. Met de regio Aachen wil Parkstad een pilotregio worden op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.

Een bedrag van € 330 mln is tenslotte voorzien voor verduurzaming van het chemiecluster op en rond het DSM-terrein (Chemelot). De kostenverdeling tussen rijk en regio is volgens de provincie Limburg onderdeel van de gesprekken aan de ‘industrietafel’ in het kader van het nationale klimaatakoord.

Cofinanciering

Bij de start van het nieuwe kabinet is een bedrag van € 950 mln gereserveerd als cofinanciering vanuit Den Haag voor regionale investeringen. Daarvan is inmiddels de helft gereserveerd voor zes vooraf al geïdentificeerde knelpunten:

  • gebieds- en economische ontwikkeling rondom Estec in Noordwijk (€ 40 mln)
  • investeringen voor Brainport Eindhoven (gevraagd: € 170 mln)
  • doorstart van de wijkaanpak op Rotterdam-Zuid (€ 130 mln)
  • kosten voor opruimen van kernafval in Petten (€ 117 mln)
  • investeringen leefbaarheid in Zeeland (€ 35 mln)
  • terugdringen armoede en verbeteren infrastructuur op de BES-eilanden (€ 30 mln).

Regio’s kunnen voorstellen indienen voor Haagse cofinanciering, maar moeten minimaal de helft van de investeringen zelf dragen. Bovendien moet het voorstel worden gedragen door een brede regionale vertegenwoordiging van ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.

Comments are closed.