LIMBURG

Macro-economie en ondernemerschap

De economie van Limburg evenaarde met een plus van 3,2% in 2017 het Nederlands gemiddelde (voorlopige cijfers CBS). Noord- en Midden-Limburg presteerden iets beter dan Zuid-Limburg. Noord- en Midden-Limburg zetten daarmee hun stevige groei sinds 2013 voort. Zuid-Limburg daarentegen piekte in 2015 met een plus van 3,6% om in 2016 terug te vallen naar 2,1%; voor 2017 wordt een groei voorzien van 2,9%. De FD Gazelles concentreren zich nu in het zuiden; in eerdere jaren manifesteerden die zich ook nadrukkelijk in Noord-Limburg. Bijna een op de drie industriële bedrijven rekent op omzetgroei, iets boven het landelijk gemiddelde. Waar in Noord- en Midden-Limburg de personeelskrapte iets lijkt terug te lopen, loopt die in Zuid-Limburg enkel verder op.

ECONOMISCHE GROEI 1996-2017

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

VERWACHTE GROEI OMZET EN PERSONEELSOMVANG Q2 2018

ERVAREN BELEMMERINGEN VOOR GROEI

Onderwijs en arbeidsmarkt

Kon de Limburgse werkgever drie jaar geleden nog kiezen uit zes werkzoekenden per vacature, inmiddels is de werkloosheid in rap tempo gedaald tot onder het frictieniveau. Het wekt dan geen verbazing als een bedrijf zoals VDL Nedcar alle zeilen moet bijzetten om het benodigde personeel te vinden. Het aantal openstaande vacatures in Limburg groeide tussen eind 2015 en eind 2017 met 5.100, oftewel 65%. Interessant is om te zien dat in Midden- en Noord-Limburg, waar de economische groei bovengemiddeld is, een relatief groot deel van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid is. Een hoog opgeleide beroepsbevolking is dus niet per sé noodzakelijk voor economische groei, het gaat om een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt wel dat een hoger opgeleide beroepsbevolking samenhangt met economische dynamiek en succesvol ondernemerschap.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

VACATURES

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEPSBEVOLKING

Kapitaal en financiering

Limburgse bedrijven trokken over een periode van tien jaar gemiddeld 2% van de investeringen via private equity en venture capital naar zich toe. Dat is weinig gelet op het aandeel van 6% dat Limburg heeft in de binnenlandse productie. Onder de startups die succesvol kapitaal ophaalden, bevindt zich onder meer Health Value Creation (Maastricht). In 2017 speelden acht innovatieve bedrijven zich in de kijker via de MKB Innovatie Top100. De winnaar van deze Innovatietop100, Greentom uit Maastricht dat kinderbuggies uit gerecyclede materialen maakt en dat ook in de regio doet, haalde in 2017 een investering van ‘enkele miljoenen’ binnen via LIOF.

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN