LIMBURG

Macro-economie en ondernemerschap

De economie van Limburg evenaarde met een plus van 2,2% in 2016 het Nederlands gemiddelde (voorlopige cijfers CBS). Noord- en Midden-Limburg presteerden iets beter dan Zuid-Limburg. Voor Midden-Limburg betekent dat een opmerkelijk herstel ten opzichte van 2015. Voor Zuid-Limburg daarentegen is dat cijfer een achteruitgang – hoewel de groei nog steeds hoog blijft vergeleken met de aaneengesloten periode van krimp tussen 2012-2014. De prognoses zijn voor het noorden en midden van de provincie het meest rooskleurig. De FD Gazelles concentreren zich nu in het zuiden; in eerdere jaren manifesteerden die zich ook nadrukkelijk in Noord-Limburg.

ECONOMISCHE GROEI 2010-2016

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

PROGNOSES ECONOMISCHE GROEI 2017-2018

ERVAREN BELEMMERINGEN VOOR GROEI

Onderwijs en arbeidsmarkt

Kon de Limburgse werkgever drie jaar geleden nog kiezen uit zes werkzoekenden per vacature, inmiddels is de werkloosheid in rap tempo gedaald tot onder het frictieniveau. Het wekt dan geen verbazing als een bedrijf zoals VDL Nedcar alle zeilen moet bijzetten om het benodigde personeel te vinden. Het aantal openstaande vacatures in Limburg groeide tussen eind 2015 en eind 2017 met 5.100, oftewel 65%. Interessant is om te zien dat in Midden- en Noord-Limburg, waar de economische groei bovengemiddeld is, een relatief groot deel van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid is. Een hoog opgeleide beroepsbevolking is dus niet per sé noodzakelijk voor economische groei, het gaat om een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt wel dat een hoger opgeleide beroepsbevolking samenhangt met economische dynamiek en succesvol ondernemerschap.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

VACATURES

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEPSBEVOLKING

Kapitaal en financiering

Limburgse bedrijven trokken over een periode van tien jaar gemiddeld 2% van de investeringen via private equity en venture capital naar zich toe. Dat is weinig gelet op het aandeel van 6% dat Limburg heeft in de binnenlandse productie. Onder de startups die succesvol kapitaal ophaalden, bevindt zich onder meer Health Value Creation (Maastricht). In 2017 speelden acht innovatieve bedrijven zich in de kijker via de MKB Innovatie Top100. De winnaar van deze Innovatietop100, Greentom uit Maastricht dat kinderbuggies uit gerecyclede materialen maakt en dat ook in de regio doet, haalde in 2017 een investering van ‘enkele miljoenen’ binnen via LIOF. Deze cijfers zijn nog niet in de grafiek verwerkt.

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN