Zuid-Holland zoekt ingenieurs en accountants
31 augustus 2017
‘MBO moet meer focussen op vakmanschap’
6 september 2017
Laad alles

Nederlandse bedrijven hebben financiën onder controle

DEN HAAG – Nederlandse bedrijven hebben de financiën beter onder controle dan bedrijven in andere Europese landen, blijkt uit onderzoek van het CPB. De schuldratio is relatief lager en de solvabiliteit is relatief hoog: Nederlandse bedrijven vertrouwen sterker op het eigen vermogen als financieringsvorm. Nederlandse niet-financiële bedrijven verhouden zich gunstig op alle vier de onderzochte indicatoren: schuldratio, solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid. Daarbij zijn Nederlandse bedrijven met meer dan tien werknemers vergeleken met het gemiddelde van bedrijven uit België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Oostenrijk. Het kleinbedrijf is in Nederland conservatief gefinancierd, grotere bedrijven neigen meer naar het Europees gemiddelde. De winstgevendheid van grotere Nederlandse bedrijven ligt aanmerkelijk boven het Europese niveau en ook boven het niveau van het kleinbedrijf.

Comments are closed.