“Het ecosysteemdenken is een systeembenadering, waarin de ondernemer – en met name de ambitieuze Schumpeteriaanse ondernemer – centraal staat. Door instituties en netwerken komt de ondernemer tot bloei.”