Limburg vraagt € 172,5 mln uit regiofonds
20 april 2018
Financiële sector wil beter inzicht in klimaatrisico’s bedrijven
23 april 2018
Laad alles

Nieuw innovatiefonds voor MKB Noord-Holland

AMSTERDAM – De provincie Noord-Holland, Universiteit van Amsterdam (UvA), het AMC en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben een nieuw fonds opgericht om duurzame innovaties vanuit het MKB en de kennisinstellingen te helpen financieren. In totaal is er op termijn € 21 mln beschikbaar.

Vanaf medio juni kunnen Noord-Hollandse ondernemers in het MKB en startups vanuit de kennisinstellingen een aanvraag doen voor financiering vanuit het innovatiefonds voor hun initiatieven. Het fonds verstrekt leningen tijdens de Proof-of-Conceptfase van de ontwikkeling van nieuwe producten en processen, waarbij ideeën op papier in de praktijk moeten worden gebracht. De holding Bedrijven van de UvA, het AMC en de HvA helpen hierbij door kennis vanuit de instelling toegankelijk te maken. Er wordt vooral gekeken naar initiatieven op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit en energietransitie. In de eerste fase is er € 12,5 mln beschikbaar, waarvan € 5 mln vanuit Europa komt. Op termijn is er € 21 mln in totaal beschikbaar. De provincie draagt € 8 mln bij.

De provincie Noord-Holland heeft voor de nog resterende coalitieperiode € 18 mln uitgetrokken om te investeren in duurzaam en innovatief MKB. Dit wordt o.a. via het innovatiefonds ingezet.

Comments are closed.