NOORD-BRABANT

Macro-economie en ondernemerschap

De economie van Noord-Brabant verslaat sinds 2014 ieder jaar het Nederlands gemiddelde: in 2017 groeide Brabant met 3,7% tegenover Nederland met een plus van 3,2%.  Uitblinker was de regio Eindhoven (Zuidoost-Noord-Brabant, in statistische termen), met een groei van 4,9% – bijna een evenaring van de topprestatie uit 2015 (+4,8%) en een verbetering ten opzichte van 2016 (+2,8%). Met deze reeks lijkt de regio in een rustiger vaarwater beland, nadat in 2009 nog een krimp werd genoteerd van 8,2%, gevolgd door een groei van maar liefst 11,4%. De regio stelt daarmee andere Brabantse regio’s wat in de schaduw, terwijl hun herstel zeker genoemd mag worden. Zo krompen zowel West- als Midden-Brabant gedurende 2012 en 2013. West-Brabant zette daarna een gestage positieve lijn in. Midden-Brabant werkte naar een piek van +3,5% in 2017. Noordoost-Brabant viel, na een groei van 3,6% in 2015, in 2016 iets terug naar 2% maar herstelt in 2017 naar 2,5%. De groeispurt van de regio Eindhoven is terug te zien in de FD Gazelles: van 23 in 2012 naar 40 in 2017, een tempo dat alleen door de regio Den Bosch wordt overtroffen (van 12 in 2012 naar 43 in 2017). Bij de recente groeispurt hoort ook een hoge verwachting op het vlak van personeelsuitbreiding in het tweede kwartaal van 2018. De druk op de arbeidsmarkt wordt echt steeds groter: inmiddels zegt een op de vier werkgevers in Midden- en Zuidoost-Brabant last te hebben van gebrek aan personeel.

ECONOMISCHE GROEI 1996-2017

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

VERWACHTE GROEI OMZET EN PERSONEELSOMVANG Q2 2018

ERVAREN BELEMMERINGEN VOOR GROEI

Onderwijs en arbeidsmarkt

De werkloosheid lag in Noord-Brabant de laatste jaren net onder het Nederlands gemiddelde. Door het economisch herstel is de arbeidsmarkt echter allengs krapper geworden, waar in de regio’s Eindhoven en Den Bosch de situatie veranderde van een gemiddelde naar krappe arbeidsmarkt. In de voor de Brabantse economie belangrijke sectoren als techniek, vervoer, bouw en zorg remt personeelsgebrek de groei of goede dienstverlening. Het aantal openstaande vacatures groeide tussen eind 2015 en eind 2017 met 13.000.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

VACATURES

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEPSBEVOLKING

Kapitaal en financiering

Brabantse bedrijven trokken tussen 2007-2016 gemiddeld 10% van de investeringen via private equity en venture capital naar zich toe. Het aandeel in private equity-investeringen schoot echter in 2017 omhoog. Onder de startups die succesvol kapitaal ophaalden, bevinden zich veel medtech startups zoals Xeltis, Lifesense Group en G-Therapeutics, maar ook techbedrijven als SendCloud en InvoiceFinance.

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN