NOORD-BRABANT

Macro-economie en ondernemerschap

De economie van Noord-Brabant overklaste met een groei van 2,5% in 2016 het Nederlands gemiddelde van 2,2% (voorlopige cijfers CBS). Uitblinker was de regio Eindhoven (Zuidoost-Noord-Brabant, in statistische termen), met een groei van 2,8%. Dit betekende een terugval ten opzichte van 2014 (+3,2%) en 2015 (+4,8%). Deze regio kende eigenlijk alleen in 2012 een krimp (-1,4%); in 2010 noteerde de regio een economische groei van maar liefst 11,4%. De regio stelt daarmee andere Brabantse regio’s wat in de schaduw, terwijl hun herstel zeker genoemd mag worden. Zo krompen zowel West- als Midden-Brabant gedurende 2012 en 2013. West-Brabant zette daarna een gestage positieve lijn in. Midden-Brabant werkte naar een piek van +3,5% in 2015 en viel in 2016 iets terug, een trend die ook zichtbaar is voor de regio Den Bosch. De groeispurt van de regio Eindhoven is terug te zien in de FD Gazelles: van 23 in 2012 naar 40 in 2017, een tempo dat alleen door de regio Den Bosch wordt overtroffen (van 12 in 2012 naar 43 in 2017).

ECONOMISCHE GROEI 2010-2016

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

PROGNOSES ECONOMISCHE GROEI 2017-2018

ERVAREN BELEMMERINGEN VOOR GROEI

Onderwijs en arbeidsmarkt

De werkloosheid lag in Noord-Brabant de laatste jaren net onder het Nederlands gemiddelde. Door het economisch herstel is de arbeidsmarkt echter allengs krapper geworden, waar in de regio’s Eindhoven en Den Bosch de situatie veranderde van een gemiddelde naar krappe arbeidsmarkt. In de voor de Brabantse economie belangrijke sectoren als techniek, vervoer, bouw en zorg remt personeelsgebrek de groei of goede dienstverlening. Het aantal openstaande vacatures groeide tussen eind 2015 en eind 2017 met 13.000.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

VACATURES

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEPSBEVOLKING

Kapitaal en financiering

Brabantse bedrijven trokken over een periode van tien jaar gemiddeld 10% van de investeringen via private equity en venture capital naar zich toe. Onder de startups die succesvol kapitaal ophaalden, bevinden zich veel medtech startups zoals Xeltis, Lifesense Group en G-Therapeutics, maar ook techbedrijven als SendCloud en InvoiceFinance.

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN