“Ondernemerschap gaat over  werken en handelen voor eigen rekening en risico en over ondernemend handelen door nieuwe producten, technologieën en markten te ontsluiten.”