Training business angels moet geldstroom vergroten
8 april 2018
Nederland zevende in startupfinanciering
9 april 2018
Laad alles

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland wordt omgekat

LELYSTAD – Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) wordt doorontwikkeld naar een volwaardige regionale ontwikkelingsmaatschappij. Het accent verschuift van innovatiestimulering naar een ontwikkelingsmaatschappij met voornamelijk financiële instrumenten. Er is inmiddels een interim-directeur aangesteld. 

De transitie werd, volgens scheidend directeur Ineke Mastenbroek, ingegeven door de groeiende samenwerking met landelijke organisaties als het NFIA, Trade & Innovate NL  maar bovenal de voorbereiding voor InvestNL. Deze nationale financieringsinstelling moet een grote rol gaan spelen bij investeringen in grote maatschappelijke transities als digitalisering en verduurzaming. De instelling kan zelf investeren met een kapitaalstorting van het Rijk van € 2,5 mrd maar kan daarnaast ook EU- en private fondsen matchen.

De OMFL 2.0 moet ook het nieuwe economische programma van Flevoland beter kunnen uitvoeren. Dit programma is opgebouwd rondom het ecosysteem voor ambitieus ondernemerschap, en legt het accent bij een vraaggestuurde aanpak, groeifinanciering, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en internationalisering. In 2017 werden de programmalijnen overgenomen in het triple-helix initiatief Win4All. Het OMFL-oude-stijl richtte zich, behalve op innovatiestimulering, op toerisme en sport. Volgens Mastenbroek vragen de nieuwe taken andere kennis en expertise dan het aanjagen van collectieve samenwerking voor innovatie.

OMFL werd in 2004 opgericht, heeft 15 mensen in dienst en een fondskapitaal van € 18 mln. Het behoort niet tot de ‘club van vijf’, de vijf grote regionale ontwikkelingsmaatschappijen (OostNL, NOM, BOM, Liof, InnovationQuarter) waarvan het ministerie van EZK mede-aandeelhouder is.

Comments are closed.