OVERIJSSEL

Macro-economie en ondernemerschap

De economie van Overijssel groeide in 2016 met gemiddeld 2,7%, fors hoger dan het Nederlands gemiddelde van 2,2% (voorlopige cijfers CBS over 2016). Ook in 2015 lag de groei 0,5%-punt hoger, en in 2011 was zelfs sprake van een groei van 3,3%, bijna twee keer zo hoog als het Nederlands gemiddelde. Met name de regio’s Twente en Zwolle dragen bij aan die groeivoet. Voor Twente is dat een stevige prestatie; deze regio noteerde in 2012 nog een krimp van -3,5%. Ook de regio Deventer (in statistische termen: Zuidwest-Overijssel) herstelt goed: deze regio kwam terug van een krimp van -5,1% in 2012 naar een groei van 2,4% in 2016. Twente kent het grootste aantal FD Gazellen. De bekendste alumni van het Twentse startupecosysteem zijn Booking.com en Takeaway.com. Ondanks deze dynamiek verwacht ING in 2018 in de regio Zwolle de hoogste economische groei.

ECONOMISCHE GROEI 2010-2016

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

PROGNOSES ECONOMISCHE GROEI 2017-2018

VERWACHTINGEN ONDERNEMERS VOOR 2018

Onderwijs en arbeidsmarkt

Ondanks de aanwezigheid van de Universiteit Twente is het aandeel van hoogopgeleiden in de werkzame beroepsbevolking in deze regio het laagst. De regio Deventer beweegt zich op dit punt op het Nederlands gemiddelde – maar verzilvert dat nog niet noodzakelijkerwijze in een hoge economische groei. Volgens het UWV is de arbeidsmarkt in de verschillende regio’s veranderd van een ruime naar een gemiddelde arbeidsmarkt. Dat is ook terug te zien in de verhouding tussen werkloze werkzoekenden en vacatures: die ligt nu op vrijwel gelijke hoogte als het Nederlands gemiddelde. De werkloosheid is in Overijssel snel gedaald.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEPSBEVOLKING

VACATURES

Kapitaal en financiering

Overijssel weet zich steeds beter in de kijker te spelen van verschaffers van private equity en venture capital. In 2016 wisten Overijsselse bedrijven bijna € 470 mln aan te trekken, meer dan Zuid-Holland, Gelderland of Noord-Brabant. Onder de bedrijven die succesvol (start)kapitaal wisten aan te trekken, bevinden zich onder meer Clear Flight Solutions, SoundEnergy en Scisports (Enschede), en Superbuddy en iCasting (Zwolle). De openstelling van de AkzoNobel-vestiging in Deventer voor startups op het gebied van chemtech – het Deventer Open Innovation Center – kan er in de toekomst ook toe leiden dat hier meer kapitaal landt.

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN