OVERIJSSEL

Macro-economie en ondernemerschap

De economie van Overijssel groeide in 2017 met gemiddeld 3,4%, hoger dan het Nederlands gemiddelde van 3,2% (voorlopige cijfers CBS over 2017). Ook in 2015 lag de groei 0,5%-punt hoger, en in 2011 was zelfs sprake van een groei van 3,3%, bijna twee keer zo hoog als het Nederlands gemiddelde. Met name de regio’s Twente en Zwolle dragen bij aan die groeivoet. Voor Twente is dat een stevige prestatie; deze regio noteerde in 2012 nog een krimp van -3,5% en is in 2017 een outperformer, zowel ten opzichte van het provinciaal als het nationaal groeicijfer. Ook de regio Deventer (in statistische termen: Zuidwest-Overijssel) herstelt goed: deze regio kwam terug van een krimp van -5,1% in 2012 naar een groei van 3,1% in 2017. Twente kent het grootste aantal FD Gazellen. De bekendste alumni van het Twentse startupecosysteem zijn Booking.com en Takeaway.com. In Overijssel verwacht een bovengemiddeld percentage van ondernemers groei van het personeelsbestand – al loopt het percentage ondernemers dat moeite heeft vacatures te vervullen ook hier snel op. Volgens de Conjunctuurenquête van het tweede kwartaal van 2018 voelt een vijfde van de ondernemers in de regio Zwolle zich belemmerd door het personeelstekort. Een onderzoek van VNO-NCW en MKB Nederland eind 2017 liet echter zien dat liefst een derde van de ondernemers hier last van ondervindt.

ECONOMISCHE GROEI 1996-2017

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

VERWACHTE GROEI ONZET EN PERSONEELSOMVANG Q2 2018

ERVAREN KNELPUNTEN VOOR GROEI

Onderwijs en arbeidsmarkt

Ondanks de aanwezigheid van de Universiteit Twente is het aandeel van hoogopgeleiden in de werkzame beroepsbevolking in deze regio het laagst. De regio Deventer beweegt zich op dit punt op het Nederlands gemiddelde – maar verzilvert dat nog niet noodzakelijkerwijze in een hoge economische groei. Volgens het UWV is de arbeidsmarkt in de verschillende regio’s veranderd van een ruime naar een gemiddelde arbeidsmarkt. De werkloosheid is in Overijssel snel gedaald. Het aantal openstaande vacatures steeg tussen eind 2015 en eind 2017 met 70% oftewel 5.700 tot bijna 14.000.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

VACATURES

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEPSBEVOLKING

Kapitaal en financiering

Overijssel weet zich steeds beter in de kijker te spelen van verschaffers van private equity en venture capital. In 2016 wisten Overijsselse bedrijven bijna € 470 mln aan te trekken, meer dan Zuid-Holland, Gelderland of Noord-Brabant. Onder de bedrijven die succesvol (start)kapitaal wisten aan te trekken, bevinden zich onder meer Clear Flight Solutions, SoundEnergy en Scisports (Enschede), en Superbuddy en iCasting (Zwolle). De openstelling van de AkzoNobel-vestiging in Deventer voor startups op het gebied van chemtech – het Deventer Open Innovation Center – kan er in de toekomst ook toe leiden dat hier meer kapitaal landt.

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN