Blog: regionaal beleid is haute couture
10 november 2016
De stad als biotoop voor innovatie – een helder literatuuroverzicht
14 november 2016
Laad alles

Proefschrift: Wat doen incubators eigenlijk?

Afgelopen zomer verdedigde  Marijn van Weele zijn proefschrift Unpainting the black box:  exploring mechanisms and practices of start-up incubation aan de Universiteit Utrecht. In het  lijvige boekwerk gaat hij uitgebreid in op wat incubators doen (start-ups bijstaan), hoe ze dat doen (bedrijfsruimte, coaching & training, financiering, toegang tot netwerken), en hoe startende ondernemers daar gebruik van maken.

De auteur constateert dat de bestaande incubators te weinig impact hebben. Dat heeft er vooral mee te maken dat veel beginnende ondernemers niet ontvankelijk zijn voor coaching en advies, en de waarde van netwerken vaak niet op waarde schatten. Er is een mismatch tussen wat de incubators bieden en wat ondernemers vragen – waarbij moet worden aangetekend dat die vraag ook niet echt uitgesproken is. Het is belangrijk schrijft hij, “dat dat ondernemers gestimuleerd worden om deel te nemen aan het incubatie proces.”

Van Weele stipuleert een belangrijk onderscheid tussen de koesterende ‘couveusefunctie’ van de incubator en de uitdagende ‘snelkookpanfunctie’ . De tweede functie zou wel eens belangrijker kunnen zijn.

Van weele: Proefschrift over incubators

Van Weele: Proefschrift over incubators

Comments are closed.