NOORD-HOLLAND

Macro-economie en ondernemerschap

De economie van Noord-Holland groeide in 2016 gemiddeld met 3% (Nederland: 2,2%. Betreft voorlopig cijfer). Groot-Amsterdam lijkt daarbij de belangrijkste drager van deze bovengemiddelde groei, maar de groei wordt ook gerealiseerd in de Gooi- en Vechtstreek, de Zaanstreek en IJmond. De regio Gooi en Vechtstreek heeft haar groei weten te herstellen, na een periode van krimp die aanhield tot 2014. De ontwikkeling in de regio IJmond is volatiel, met een stevige groei in 2014, gevolgd door een krimp in 2015 en een groei in 2016 die boven het landelijk gemiddelde ligt. Voor IJmond wordt een groei voorzien in 2017 en 2018 die maar net achterblijft bij het landelijk gemiddelde. Opmerkelijk genoeg leidt dat niet tot veel optimisme onder ondernemers in deze regio: slechts één op de vijf ondernemers verwacht een omzetstijging. De grote concentratie van FD Gazelles in Amsterdam wekt uiteraard geen verbazing (132 in 2017, tegenover 47 vijf jaar eerder). De dynamiek in snelgroeiend ondernemerschap houdt echter niet op bij de Ring A10. Interessant is dat er een spillover lijkt te ontstaan vanuit Amsterdam naar de regio’s ’t Gooi en Haarlem. In 2017 werden in ’t Gooi 17 gazelles gespot en in de regio Haarlem 12 gazelles, wat voor ’t Gooi een verviervoudiging in vijf jaar betekent. Ambitieuze ondernemers zijn ook voorbij het Noordzeekanaal te vinden, met 18 FD Gazelles in de Kop van Noord-Holland en in de regio Alkmaar.

ECONOMISCHE GROEI 2010-2016

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

PROGNOSES ECONOMISCHE GROEI 2017 EN 2018

ERVAREN BELEMMERINGEN VOOR GROEI

Onderwijs en arbeidsmarkt

De werkloosheid in de provincie Noord-Holland is inmiddels onder het ‘gezonde’ frictieniveau van 5% gedoken, en vooral in Amsterdam en omgeving wordt de arbeidsmarkt rap krapper. Het aantal openstaande vacatures groeide tussen eind 2015 en eind 2017 met 15.000. Dat is relatief gezien een bescheiden groei (+51% vergeleken met +60% als Nederlands gemiddelde) maar remt wel het aanwezige groeipotentieel. Interessant is om te zien dat in de Zaanstreek, waar de economische groei bovengemiddeld is, een groot deel van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid is. Een hoog opgeleide beroepsbevolking is dus niet per sé noodzakelijk voor economische groei, het gaat om een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt wel dat een hoger opgeleide beroepsbevolking samenhangt met economische dynamiek en succesvol ondernemerschap.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

VACATURES

OPLEIDINGSNIVEAU

Kapitaal en financiering

De vraag is wat er eerder was: een concentratie van kapitaal of een concentratie van snelgroeiende bedrijven. In Noord-Holland, met Amsterdam als startup hotspot, is altijd een groot deel van het in Nederland beschikbare kapitaal geland. Met een startup ecosysteem dat in de mondiale top10 staat en waarin Adyen, Booking en Takeaway.com maar ook kleinere technologiebedrijven (fintech, creative industries) een rol spelen, is dat niet zo vreemd. Investeerders beschouwen Nederland echter in toenemende mate als één ecosysteem en krijgen meer oog voor opkomende bedrijven elders in het land. Noord-Holland is nu goed voor circa een kwart van het geïnvesteerd kapitaal.

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN